nieuws

Vrije busbaan eerste stap naar sneltramverbinding

bouwbreed

Er moet een vrije busbaan komen tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden. Uiteindelijk moet de baan een verbinding met Schiphol gaan vormen. In de planvorming wordt tevens een mogelijke ombouw naar een tramrailverbinding meegenomen.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Zuid Holland als antwoord op schriftelijke vragen van het D66 statenlid H.A.C. van Woerden.

Het Statenlid had bij het Zuid hollandse college aan de bel getrokken nadat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijknland een warm pleidooi voor de aanleg van sneltramverbindingen had gehouden.

Volgens Van Woerden moeten gedeputeerde staten streven naar de aanleg van een nieuwe railverbinding tussen Alphen aan de Rijn en Schiphol.

GS schrijven in hun antwoord dat uit onderzoek is gebleken dat op de reisafstanden op regionale schaal een sneltramsysteem beter aan de wensen van de reizigers voldoet dan een treinsysteem.

“Het college is zeker van mening dat een sneltramsysteem in deze regio een optie is en dat een nadere studie naar de concurrentiepositie ten opzichte van de auto wenselijk wordt geacht”, aldus GS.

Voor wat betreft de verbinding Alphen en de Rijn met Schiphol stellen Gedeputeerde Staten vast dat deze lijn, naar aanleiding van een motie van provinciale staten met Zoetermeer (Z’meer- Alphen- Schiphol) moest worden uitgebreid. Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar wordt momenteel uitgevoerd.

Busverbinding

“Op korte termijn wordt gestreefd naar verbetering van de bestaande busverbinding. Op initiatief van de provincie en het openbaar vervoerbedrijf worden plannen ontwikkeld voor een volledig vrije businfrastructuur tussen Alphen en Leimuiden. Bij deze ontwerpen zal toekomstige ombouw naar een railverbinding in de planvorming worden meegenomen”, aldus het provinciebestuur.

Ondersteunen

Overigens wordt door het college toegezegd dat zij, wanneer de haalbaarheidsonderzoeken naar sneltramverbindingen positief uitvallen, deze zullen ondersteunen.

“Hierbij”, zo wordt wel als kanttekening geplaatst, “moet echter steeds een afweging in prioriteitsstelling ten opzichte van andere eveneens wenselijke poen worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel