nieuws

Voorgespannen bruggen in Europa ernstig vervormd

bouwbreed

Er zijn in Europa heel wat bruggen van voorgespannen beton die ernstig vervormd zijn. Een brug in Noorwegen is zelfs 40 cm doorgezakt. Helaas is het nauwelijks mogelijk om iets aan de vervorming te doen. Het is wel een les voor de toekomst.

Op het twaalfde congres van de Federation Internationale de la Precontrainte (FIP) gaf prof. R. Walther van de Ecole Polytechnique Federale te Lausanne in Zwitserland volmondig toe dat veel van de tot nog toe uitgevoerde voorgespannen betonnen bruggen op den duur ernstige gebreken vertonen. Walther sprak over de ontwikkelingen op het gebied van voorgespannen beton in Europa. Hij doelde op de methode van de vrijdragende voorbouw, in Nederland onder andere toegepast bij de bruggen over de IJssel te Zwolle en Deventer.

Volgens hem is er wel een les te leren uit deze mislukkingen. “Zo’n brug moet geen glijdende verbinding hebben in het midden. Daarnaast is er de menselijke factor; een goede voorman en opzichter zijn van groot belang”, aldus Walther. Hij wees erop dat niet alle bruggen dergelijke vervormingen vertonen. Een brug bij Bern in Zwitserland die om verkeerstechnische redenen werd gesloopt, bleek in uitstekende staat te verkeren.

J.M. Muller van Muller International te Parijs was het niet met Walther eens. Volgens hem is het wel degelijk goed om een brug met glijverbindingen in het midden uit te voeren, maar dan met ‘intelligente’, na te stellen spankabels. Dit kan met externe voorspanning, zoals in Nederland voorgesteld voor de Zeeburgerbrug en de tweede Stichtsebrug. Over een ander aspect waren Muller en Walther het wel eens. De spanning in de kabels kan gerust opgevoerd worden tot 55% van het maximum.

Vrije overspanning

Muller zei dat bruggen met een vrije overspanning tot 10000 voet (3000 meter) haalbaar worden. Dat zou mogelijk zijn door het combineren van het principe van de tuibrug met dat van de hangbrug. De haalbare vrije overspanning zou daardoor zeker een factor 1,5 maal zo groot ke worden. De zorgvuldige uitvoering wordt steeds belangrijker. Walther waarschuwde voor het gebruik van computermodellen zonder deskundigheid, en stelde dat er bij de uitvoering geen fouten gemaakt mogen worden. Hij gaf een brug als voorbeeld waarbij de grout niet rond de kabels, maar in de ruimte daaromheen terecht was gekomen. Hoe verder de technologie zich ontwikkelt, des te ernstiger worden de gevolgen van zulke fouten.

Kritiek op Eurocode

Walther had meer kritiek op de ontwikkelingen in Europa. Over de Eurocode zei hij, dat “de gedachte aan gebruikersvriendelijkheid blijkbaar nooit in de hoofden van de opstellers is opgekomen. Gelukkig biedt de Eurocode nog genoeg ruimte voor creatieve toepassingen.” Over bruggen zoals de Erasmusbrug te Rotterdam zei hij: “Er worden meer en meer bruggen in Europa ontworpen door architecten. De ingenieurs komen er alleen voor een berekening bij. We zouden dat niet moeten toelaten.” Walther liet een aantal voorbeelden zien, bruggen die volgens hem ‘structural nonsense’ zijn en die hem als constructeur zeer doen. Overigens is een vruchtbare samenwerking met architecten niet onmogelijk. Op die manier zou voorspanning ook zijn weg ke vinden naar de utiliteitsbouw. Volgens Walther zou de architect moeten werken aan de hand van de ideeen van de constructeur. Bovendien zou het goed zijn als er vaker aan de combinatie van staal en beton gedacht werd.

Reageer op dit artikel