nieuws

Statenzaal Haarlem

bouwbreed

ontdaan van asbest

Provinciale Staten van Noord-Holland wijken 4 juli uit naar het gemeentehuis van Haarlemmermeer. De reden hiervoor is een asbestsanering in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem. Het asbest wordt verwijderd door de Sloop Combinatie Amsterdam die het werk kreeg aanbesteed voor f. 285000. Inclusief herstel van de Statenzaal is met de hele operatie ruim een half miljoen gulden gemoeid. Provincie Noord-Holland liet eerder al in andere delen van het provinciehuis asbest verwijderen.

Reageer op dit artikel