nieuws

Schelde dupe van welles-nietes-spel over HSL-trace

bouwbreed

De Schelde blijft de smerigste rivier in West-Europa, ondanks alle internationale afspraken en regelgeving. De vervuiling komt vooral doordat de Schelde-oeverstaten de milieunormen van de Europese Unie ruimschoots overtreden. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van CDA-Europarlementarier B. Pronk is uitgevoerd.

De onderzoekers zeggen dat de Europese Unie een belangrijke rol kan spelen om tot een schonere Schelde te komen. Ze is namelijk na de ratificering van het Verdrag van Maastricht bevoegd om dwangsommen op te leggen aan lidstaten die zich niet aan de Europese wetten houden. Ook een Scheldeverdag kan positief uitpakken voor het milieu, maar dan moeten Vlaanderen en Nederland snel uit de impasse geraken over het trace van de hoge snelheidslijn (HSL). Nederland wil voor die lijn een nieuw trace langs de A16/E19, en wil daaraan tussen de f. 500 en f. 700 miljoen gulden bijdragen. De Belgen vinden dat veel te weinig. Zolang het gebakkelei over de HSL voortduurt, weigert Vlaanderen het Scheldeverdrag te ondertekenen.

Reageer op dit artikel