nieuws

Rutte verwijdert alsnog sloopafval

bouwbreed

Rutte Recycling BV Brunssum en de provincie Limburg hebben hun geschil opgelost. Eerstgenoemd bedrijf had een hoeveelheid ongesorteerd bouw- en sloopafval op het eigen terrein liggen en van betonmixcentrales afkomstig betonslib als terreinverharding gebruikt, wat in strijd is met de algemene milieuhygiene-bepalingen.

GS van Limburg legden Rutte vervolgens een dwangsom op van f. 750 per dag (tot een maximum van f. 50000) indien het bedrijf de boel niet binnen twee maanden zou verwijderen. Het recyclingbedrijf tekende deze beschikking beroep aan bij de Raad van State.

Eind mei zou de kwestie in Den Haag dienen maar het probleem is inmiddels opgelost. Rutte verwijderde het ongesorteerde bouw- en sloopafval van het terrein. Door een recente wetswijziging is het dergelijke bedrijven voortaan toegestaan om zonder vergunning betonslib als terreinverharding te gebruiken.

Reageer op dit artikel