nieuws

NVOB Groningen wil 70/30 norm flexibel laten toepassen

bouwbreed

Met de verhouding zeventig procent marktsector, dertig procent sociale sector moet flexibel worden omgegaan. Tevens moeten woningbouwplannen niet alleen in de stedelijke regio’s worden toegelaten.

Dit schrijft ing. F. Boels, secretaris van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, gewest Groningen, in een reactie op het Ontwerp Streekplan provincie Groningen 1995-2005.

Zoals bekend wordt in dit streekplan de woningbouw vooral in de stedelijke gebieden geconcentreerd. Volgens het NVOB-gewest slechts ten dele een goede zaak.

Vooral wanneer er onvoldoende aanbod van goede locaties is, dan moeten goede alternatieven in andere regio’s in ontwikkeling worden genomen. Daarbij hoeft dan ook niet strikt naar de 70/30 norm te worden gekeken.

Reageer op dit artikel