nieuws

Nieuwe arbo-toets voor nieuwbouw kantoren

bouwbreed

Het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) heeft een instrument in ontwikkeling om de zorg voor arbeidsomstandigheden vanaf het prille begin bij investeringen te betrekken en gedurende het gehele bouwproces op de agenda van het poteam te houden.

Dat kondigde arbo-adviseur ir. L. P. Meijers van het NIA aan in Amsterdam op het jaarlijkse arbo-congres van zijn organisatie. Met dat instrument (arbotoets nieuwe kantoren) en inbreng van arbo-deskundigheid kan de opdrachtgever in overleg met het poteam die arbo-kwaliteit laten realiseren die beoogd wordt. De bedoeling is om het instrument voorlopig uitsluitend door NIA-adviseurs te laten hanteren en diverse onderdelen geleidelijk als pakket op de markt te brengen.

Al keuzes

Meijers stelde vast dat vaak al diverse keuzes gemaakt zijn wanneer een arbo-adviseur wordt gevraagd om te toetsen op wettelijke minimum-eisen waaraan gebouwen moeten voldoen.

“Soms is het te laat om het gebruik van het gebouw conform minimum-eisen te realiseren of om dit nog te optimaliseren. De rol van de arbo-adviseur beweegt zich tussen de twee extremen ‘toetsen op minimum-eisen’ en ‘mee-ontwerpen van optimale arbo’.”

Volgens hem bestaat zowel bij regelmatige opdrachtgevers als adviseurs een toenemende behoefte om met name dat mee-ontwerpen systematisch aan te pakken. De kern van de nieuw ontwikkelde NIA-toets bestaat uit een overzicht van de wettelijke minimum-eisen. Ook voor het invullen van andere rollen worden handreikingen gegeven: professionele normen en inzichten om te hanteren bij optimalisatie, oplossingsrichtingen per ontwerpstadium ter vermijding van veel voorkomende knelpunten, gebruiksprofielen voor de meest voorkomende functies of takenpakketten.

“Aanpassen van het werk en de werkomgeving van de mens gaat het best wanneer het takenpakket vanaf de start het uitgangspunt vormt van het gehele ontwerp. Voor de zes meest voorkomende functies en takenpakketten komen standaard inrichtings- of gebruiksprofielen beschikbaar. Poteams ke hiermee programma’s van eisen voor indelings- of inrichtingsplannen opstellen en voorliggende concepten toetsen op geschiktheid”, aldus Meijers.

Volgens hem is het lonend om bij nieuwbouw tijdig aandacht te besteden aan arbo: “Bij aanpassingen achteraf is de omvang van de kostenposten, die met tijdige aandacht voor arbo vermeden hadden ke worden, vele malen groter dan advieskosten vooraf.”

Reageer op dit artikel