nieuws

Kroon-beroep kantorenterrein in Eindhoven

bouwbreed Premium

De gemeente Eindhoven gaat bij de Raad van State in beroep tegen het gedeeltelijk onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan II Technische Hogeschool door de provincie Noord-Brabant. Het gebied is bestemd voor nieuwbouw en uitbreiding van (bestaande) kantoren.

Het bestemmingsplan betreft in hoofdzaak de gronden die gelegen zijn aan de zuidkant van de Prof.dr. Dorgelolaan, waar reeds kantoren gevestigd zijn. Daar is nog ruimte voor meer activiteiten.

Het westelijk deel is door de gemeente gekenmerkt als A-locatie, de rest van het terrein als B-locatie.

De gemeente heeft met het oog hierop ingroeimodellen opgenomen, met vrijstellingsmogelijkheden van het strenge parkeerregime van de rijksoverheid.

Maar de provincie kan zich niet vinden in die constructie.

Volgens gedeputeerde staten ligt het westelijk deel op slechts 800 meter van het NS-station Eindhoven en is er dus sprake van goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dat geldt ook voor langzaam verkeer (fietsverkeer).

Reageer op dit artikel