nieuws

Hengelo beschuldigd van gelegenheidsplanologie

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag verdenkt het gemeentebestuur van Hengelo van ‘gelegenheidsplanologie’. Hij liet dit blijken tijdens de behandeling van het kroonberoep tegen het bestemmingsplan ‘Westermaat Zuid’ van te Hengelo. Tijdens de hoorzitting bleek tevens dat de kans nog maar zeer klein is dat garagebedrijf Bleeker een tankstation kan openen aan de Bornsestraat.

De gemeente wilde in het verleden grond aan de Bornsestraat aankopen om uit te geven aan garagebedrijf Bleeker. Dit bedrijf plande er een showroom, een garagebedrijf en een tankstation. Tijdens de behandeling van het Hengelose bestemmingsplan ‘Westermaat Zuid’ door de Raad van State bleek evenwel dat de grond inmiddels is opgekocht door de ontwikkelingsmaatschappij Honex.

Dit bedrijf wil de grond wel aan de gemeente doorverkopen onder voorwaarde dat er ter plaatse geen pompstation meer gevestigd mag worden. De plannen van het garagebedrijf zijn steeds tegengewerkt door de eigenaar van het eveneens aan de Bornsestraat gevestigde Texaco-pompstation; de Tankstations en Oliehandels Gebroeders Van Kleef BV. Volgens Gemeentewoordvoerder H.M. Kamphuis hebben de ontwikkelingsmaatschappij Honex en Van Kleef het op een akkoordje gegooid. Hij zei daar verder buiten te staan.

De door de gemeente in deze affaire gespeelde rol werd door rechter De Vries bij voorbaat kritisch benaderd. Hij insinueerde dat de gemeente Hengelo aan ‘gelegenheidsplanologie’ doet.

De rechter deed dat op het moment dat hem de relatie tussen Bleeker en de gemeente duidelijk werd.

Pompstation

Toen de gemeente met Bleeker in gesprek was, is er aanvankelijk niet dieper ingegaan op de mogelijke vestiging van een pompstation. De overeenkomst tussen de gemeente en Bleeker was bijna rond, toen aan het licht kwam dat er op grond van het nieuwe bestemmingsplan ‘Westermaat Zuid’, dat de gemeente net klaar had, geen pompstation door Bleeker gebouwd kon worden. Bleeker zette de zaak op scherp en wist gedaan te krijgen dat de gemeente ter elfder ure een wijzingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opnam, zodat er te zijner tijd wel een bouwvergunning voor een pompstation aan Bleeker verleend zou ke worden. De provincie keurde het bestemmingsplan goed, inclusief wijzigingsbevoegdheid.

De exploitant van het Texaco-station stapte naar de Raad van State om daar in een kroonprocedure de door de gemeente en provincie genomen besluiten aan te vechten. Van Kleef BV wil namelijk aan de overkant van de Texaco-pomp nog een pompstation beginnen. Voor drie pompstations is op Bornsestraat geen economisch draagvlak, vreest deze BV.

In het kader van het kroonberoep vond vorige week in Den Haag een hoorzitting plaats. Tijdens die hoorzitting zei de woordvoerder van de provincie dat GS de gewraakte wijzigingsbevoegdheid waarschijnlijk niet hadden geaccepteerd als alle achtergronden bekend waren geweest ten te van de beoordeling van het plan. Ook hij sprak van ‘gelegenheidsplanologie’.

De kroonuitspraak wordt over een aantal weken bij de Raad van State ter inzage gelegd.

Reageer op dit artikel