nieuws

Handleiding voor verkeersonderzoek

bouwbreed

Bij CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) te Ede is een handleiding verschenen voor de opzet, uitvoering en verwerking van veertien methoden van verkeersonderzoek. Het gaat om eenvoudige methoden,. die vooral geschikt zijn voor kleine gemeenten zonder een eigen verkeersafdeling.

De veertien meetmethoden zijn in opdracht van CROW bijeengebracht door DTV Consultants. Het betreft methoden voor het meten van verkeersintensiteiten, snelheden, verlies- en wachttijden, voertuigbezetting, roodlichtdiscipline en het doen van parkeer- en kentekenonderzoek. De CROW-publikatie ‘Tellen en meten in het verkeer’ beschrijft hoe er moet worden gemeten. Er wordt met nadruk gesteld dat het om eenvoudig onderzoek gaat.

Reageer op dit artikel