nieuws

GS Utrecht smijten met status aparte

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben opnieuw zeven gemeenten toestemming gegeven de vrije-sectorgrens voor woningen te verhogen tot f. 250000. Het gaat om Abcoude, Breukelen, Harmelen, Loenen, Lopik, Ronde Venen en Woerden. Vorige week gaf het dagelijks bestuur van de provincie ook al groen licht aan tien andere gemeenten om huizen onder de f. 250000 gulden voortaan te reserveren voor mensen uit de eigen regio.

Door dit besluit heeft nu al bijna de helft van alle 38 Utrechtse gemeenten een ‘status aparte’ ten opzichte van de nieuwe Huisvestingswet. De Vereniging Eigen Huis is zeer ontstemd over de besluiten van de provincie. De belangenorganisatie van huizenkopers kondigde vorige week al aan ze stuk voor stuk te zullen aanvechten. Eigen Huis erkent dat er een tekort aan woningen is, maar vindt dat dat probleem niet mag worden opgelost door “muurtjes om de regio’s te metselen”. Volgens het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) zal de regionaal inspecteur voor de volkshuisvesting toetsen of de besluiten van de provincie Utrecht stroken met de Huisvestingswet. In die wet is vrije vestiging het uitgangspunt, uitzonderingen worden door VROM steeds “kritisch bekeken”.

Reageer op dit artikel