nieuws

Groningen trekt met garantstelling bedrijf over de streep

bouwbreed

De gemeente Groningen heeft zich garant gesteld voor de huur van een nog te bouwen kantorencomplex voor de Central Industry Group (CIG). De gemeente heeft hiervoor samen met de Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) en de CIG een convenant afgesloten.

Het gaat om een kantorencomplex met een bruto-vloeroppervlak van 2800 m2. Met de realisatie van het complex, wat in opdracht van de Stichting Industrie- en Handelsgebouwen (SIG) wordt gebouwd, is ruim f. 6 miljoen gemoeid.

De Central Industry Group, met elf dochterondernemingen gericht op de nautische sector en een groepsomzet van f. 100 miljoen, heeft een huurcontract voor vijftien jaar gesloten. De CIG betrekt 2300 m2 van het kantoorgebouw. Voor het resterende deel van 500 m2 zoekt de SIG nog een huurder.

Garant

De gemeente Groningen heeft zich voor 10 procent van de huur garant gesteld. Reden voor deze constructie is dat de CIG hierdoor zijn handen vrij heeft om zich financieel te richten op de ontwikkeling van een nieuwe fabriek. De onderneming heeft een industrieel ondernemingsplan opgesteld dat voorziet in een forse uitbreiding van de activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de bouw van een fabriek voor het buigen van spanten volgens nieuwe geavanceerde technieken.

Voor deze fabriek heeft de CIG een terrein van 20000 m2 tegenover het te realiseren kantoorgebouw gekocht. Dat complex komt op zijn beurt weer naast het terrein van Centraalstaal een van de dochterondernemingen van CIG te liggen. Omdat volgens CIG-directeur drs. ing. A. Tienpont de nadruk van zijn onderneming op het fabriceren ligt wil hij geen zorgen hebben over het kantorengedeelte. Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen is het geven van een garantie voor de huur goed om bedrijven over de streep te trekken. Overigens haast hij zich door te benadrukken dat de risico’s “goed zijn afgedekt. Het is allemaal goed ingecalculeerd. We zullen dan ook geen lijken in de kast vinden”, aldus Groningen.

Stichting

De Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) fungeert als opdrachtgever voor de realisering van het kantoorgebouw. De stichting waarin overigens de gemeente in het bestuur is vertegenwoordigd houdt zich vooral bezig met het aantrekken van startende ondernemingen. Dit met als voornaamste doel de werkgelegenheid in het noorden en vooral de stad Groningen te bevorderen.

Reageer op dit artikel