nieuws

Giftige paddestoelen

bouwbreed

Terwijl alom in den lande menig Officier van Justitie zich vol walging zorgelijk buigt over ingewikkelde dossiers met al dan niet vermeende bestuurscriminaliteit is het niet minder dan het ministerie van VROM dat de hand in eigen boezem steekt en met behulp van een bijna twintig minuten durende video-in-kleur de georganiseerde (overheids) criminaliteit aan de orde stelt met mogelijke voorbeelden uit eigen huis. Een handjevol goedwillende ambtenaren speelde voor een keer serieus amateurtoneel f. om de kosten te drukken uiteraardf. met soms overslaande stem en ongesynchroniseerde arm- en handgebaren.

Ooit is het moment daar dat dit meesterwerk niet alleen zal worden getoond aan de VROM-ambtenaren in stad en gewest, maar tevens aan de honderdduizenden overheidsdienaren met het mogelijke corruptie-virus in d’aderen. Ter verdelging van misbruik van onzorgvuldige procedures, sluipende beinvloeding en ongeoorloofde druk op ambtelijke relaties. Het gaat niet mis toe in de video. Zo blijkt er te bestaan het aannemersbedrijf De Onderste Steen, waarvan de directeur en een van zijn vertrouwde medewerkers temidden van stapels relatiegeschenken op luchtige toon besluiten dat ambtenaar Kuiper niet alleen het jaarlijkse geschenkenpakket zal ontvangen, maar ook een kistje wijn en zelfs een kostbare armband voor mevrouw Kuiper. Zo’n man met drie kleine kinderen, een wat te duur huis en een hoge hypotheek moet geholpen worden. De provinciaal ambtenaar Van Wezel valt dit keer uit de boot. Helemaal niks krijgt-ie.

Elders in deze produktie die wijlen Fellini niet zou hebben betreurd, is een jongedame aan het woord, die als woordvoerster van de Handig Handelsmaatschappij aanspoort subsidie te vragen bij VROM f. tienduizend Duitse Mark maar liefstf. voor de aankoop van een vrachtauto. Ze meldt haar spitsvondigheden in een volstrekt overbodig steenkolenduits en een ondertoon van: geloof het maar niet…

Ontwapenend eerlijk is de milieu-ambtenaar L. v.d. Veen. Met de omfloerste blik van een geestelijk beschadigd mens geeft hij toe anderhalf miljoen gulden aan belastinggeld om zeep te hebben geholpen door op basis van facturen en een papieren plan van tijd tot tijd geld te hebben overgemaakt zonder de praktijk van de louche ondernemer eens van nabij te beschouwen. Gebrek aan tijd om de rapportages eens kritisch en rustig te lezen was er f. helaas hoort de videokijker hem denkenf. niet voor.

Maar aan het einde van de donkere tunnel gloort licht. VROM heeft een dienst recherchezaken, die in het bezit is van door ervaring wijs geworden onderzoeksambtenaren. Ze verrichten geen opsporingsonderzoek, zo meldt de opperrechercheur H. Dijkhof, maar we beperken ons tot financieel en administratief onderzoek op bestuurlijk terrein.

Zijn opmerking is duidelijk als geruststelling bedoeld, doch al snel valt hij door de (ambtelijke) mand met zijn uiteenzetting dat de minister van VROM nog wel eens advies vraagt als hij is genodigd een bedrijf te openen. Dan wordt immer nagegaan of zo’n bedrijf over alle milieuvergunningen beschikt en er geen ontluisterende procedures lopen. De ondernemer merkt echter niets van zo’n onderzoek…..

De video begint en sluit af met een somber heerschap, dat f. hoewel zeker niet gelijkend op de huidige (demissionaire) minister van VROM Hans Aldersf. het heeft over als paddestoelen uit de grond komende fraude- en corruptieschandalen.

Zo lang ze maar boven de grond komen, zijn ze aan te pakken. Om de onzichtbare zaken gaat het. ’s Mans rode sjaal wappert droevig in het boze bos met de (giftige) paddestoelen. Daarom lijkt-ie op Hans Alders.

Reageer op dit artikel