nieuws

Eindhoven: niet tornen aan BoN-gebieden

bouwbreed

De Eindhovense burgemeester dr. R. Welschen heeft er bij de informateurs van de paarse coalitie op aangedrongen niet te gaan sleutelen aan de toekomst van de BoN-regio, de zeven stedelijke knooppunten in Nederland die in de toekomst een zelfstandige provincie zouden ke worden. In een brief aan de informateurs schrijft de burgemeester, mede namens de voorzitters van de overige zes regio’s dat de BoN-gebieden “de belangrijke kurk zijn waarop de Nederlandse economie drijft.”

Welschen stelt dat de status van provincie nieuwe stijl of mini-provincie, essentieel is voor het “adequaat oplossen van problemen op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer etcetera.” Volgens de Eindhovense burgemeester eist de voorbereiding van de bestuurlijke toekomst van de BoN-regio’s nogal wat energie. De vastgestelde wet Bestuur in verandering moet volgens hem de leidraad zijn bij de voorbereidingen. Daarom dringt hij erop aan dat bij de kabinetsformatie de wet niet wordt veranderd of aangepast.

Reageer op dit artikel