nieuws

Bewoners Schiebroek: ‘Waarom hsl niet in tunnel?’

bouwbreed

Bewoners van Schiebroek zijn niet erg enthousiast over de hoge snelheidslijn (hsl). Want die komt straks vlak langs deze Rotterdamse wijk te rijden. “Als ze nu eens een uur eerder opstaan, zijn ze ook op tijd in Parijs”, is een van de reacties die valt op te tekenen

Het Betuweroute-circus is nog niet vertrokken, of de onderdanen van demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen informeren de burgers over de gevolgen van de hsl. Medewerkers van V en W, de Nederlandse Spoorwegen en betrokken ingenieursbureaus hebben deze week in een smoorhete sporthal in de Rotterdamse wijk Schiebroek de gevolgen van de hsl uit de doeken gedaan. De nieuwe spoorverbinding tussen Amsterdam en Parijs komt op nog geen honderd meter van wijk Schiebroek te lopen.

Klaas van Hout, de algemeen poleider, weet met zekere stem te melden dat de hsl er gaat komen. “Maar de regering en de beide Kamers moeten het nog wel goedkeuren”, zegt hij met regelmaat. “De kans dat de hsl er niet komt schat ik op tien procent. De kans dat de snelle trein komt te rijden op een bestaand of een sterk verbeterd spoor is 20 tot 25 procent. De mogelijkheid dat het hsl-traject komt te lopen langs het huidige Hofpleinlijn is heel substantieel, tussen 65 tot 70 procent, maar geen honderd procent.”

De aanwezige inwoners van Schiebroek laten zich niet door de woordenstroom uit het veld slaan. De trein gaat namelijk geheel bovengronds langs de huidige Hofpleinlijn door hun wijk lopen. “Het gevolg is dat we tegen foeilelijke geluidschermen van vier meter hoog moeten aankijken”, aldus de bewoners.

Het merendeel van vragen uit de zaal heeft betrekking op het feit waarom in dit dicht bebouwde gedeelte de hsl niet onder de grond kan. “Durft u met droge ogen zo’n plan te presenteren.”

Van Hout: “Veel logischer en eerlijker is als de trein onder de grond gaat. Maar een ondergrondse variant is twee- tot tweeenhalf maal duurder.” Dit obligate argument vindt nauwelijks gehoor bij de getroffen bewoners, die zich ook zorgen maken over andere bouwplannen in hun gebied.

Onderdeel van Integraal Plan Noordrand (IPNR) is namelijk ook de aanleg van een metroverbinding f. de Noord/Zuid-verbindingf. die deels langs de Hofpleinlijn moet gaan lopen. Het betrokken ambtelijke corps hult zich in nevelen als wordt voorgesteld al deze openbaar vervoer-verbindingen gezamenlijk aan te pakken.

“Het is inderdaad verstandig als er een koppeling tussen de metroplannen van de gemeente Rotterdam naar Rijs en Daal en de hsl gaat plaatsvinden”, beaamt Arjan van Rij, regionaal poleider hsl. “Onderdeel van de besluitvorming rond hsl is ook de ontwikkelingen rond IPNR en daar moet ook nog besluitvorming over plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel