nieuws

Bestuur akkoord met nieuwe opzet SFB

bouwbreed

Het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid is donderdag akkoord gegaan met een plan voor een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe opzet garandeert onder meer dat de werkzaamheden voor de Bedrijfsvereniging geheel los komen te staan van die voor de bedrijfstakeigen regelingen, zoals dat door de wetgever wordt geeist.

Het bestuur stemde in met de nota ‘Op Weg’, waarin het bureau Berenschot een blauwdruk voor een nieuwe organisatie heeft neergelegd.

Er wordt nu een concept intentieverklaring gemaakt, die deze werkgevers- en werknemerspartijen binnen een maand dienen te onderschrijven.

Belangrijkste kenmerk van de nieuwe structuur is volgens een intern SFB-memo de opdeling van de bestaande organisatie in vijf nieuwe, zelfstandig opererende business units. Er komt een business unit pensioenen, een voor bedrijfstakeigen regelingen en een voor verzekeringen. Een vierde business unit wordt de Facilitaire Dienst, die desgewenst voor de overige units op contractbasis werk kan aanleveren of uitvoeren.

Met de vijfde unit Bedrijfsvereniging wordt voldaan aan de ontvlechting van de private en publieke taken , zoals die door de rijksoverheid is geeist.

Plan van Aanpak

Inmiddels is aan de Ondernemingsraad om advies gevraagd. De raad heeft een extern bureau in de arm genomen om zich over de opzet en mogelijke uitvoering te laten adviseren.

Want de goedkeuring die het SFB-bestuur aan het nieuwe organisatiemodel heeft gegeven, betekent nog niet dat die structuur onmiddellijk van kracht kan worden. Zo moet de directie medio augustus het bestuur nog een plan van aanpak aanbieden. Daarin zullen de gevolgen van deze reorganisatie ‘in tijd en mensen’ worden aangegeven zowel voor wat de huidige afdelingen betreft als voor het totale SFB-concern. Zo zullen door het in business units bijeenbrengen van alle werkzaamheden voor een bepaald produkt in tegenstelling tot de huidige functionele organisatie, mensen van de ene afdeling moeten verhuizen naar een andere unit. Heel duidelijk is dat bijvoorbeeld als het gaat om premiezaken. Die voor de wettelijke sociale verzekeringen en die voor bedrijfstakeigen regelingen zullen in de nieuwe opzet uit elkaar worden gehaald. Maar ook zaken als personeelsvoorziening en voorlichting zouden over meerdere units verdeeld ke worden.

Directievoering

Voor alsnog staat niet meer vast dan dat de unit Bedrijfsvereniging geleid gaat worden door de heer H.J.M. Scheerder. de business unit Facilitaire Dienst krijgt de heer P.A.J. van der Hoeven als directeur.

Drs. J.J.P. Schouten wordt directeur van een cluster van business units, te weten die voor Pensioenen, voor Verzekeringen en voor Bedrijfstakeigen regelingen. Hij zal ook de uit deze drie personen te vormen Raad van Directeuren gaan voorzitten.

Reageer op dit artikel