nieuws

Aparte studies naar aanleg A15 en doortrekken Betuweroute

bouwbreed

Demissionair minister Maij van Verkeer en Waterstaat wil geen integrale studie (corridorbenadering) laten doen naar de doortrekking van de Betuwelijn richting Oldenzaal en aanleg van de A15 (Varsseveld-Enschede).

Ze baseert zich voor dit besluit op een rapport van NS en Rijkswaterstaat. Die hebben in opdracht van de Stuurgroep Betuweroute een verkenning uitgevoerd naar de samenhang tussen beide infrastructuurpoen. De resultaten van de studie geven Maij aanleiding te kiezen voor uitvoering van twee aparte parallelle procedures voor realisering van de weg- en spoorwegverbinding. Volgens haar komen er aparte startnotities en trajectnota’s. Tussen beide onderzoeken is een goede coordinatie gewenst. Overigens wil de minister in het onderzoek ook de aanleg van een verbinding tussen Twentekanaal en Mittellandkanaal betrekken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels