nieuws

Afwijzing SFB-verzoek blunder van sociale partners In bouw grote animo voor bedrijfstak-arbodienst

bouwbreed

De weigering van sociale partners om het Sociaal Fonds Bouwnijverheid toe te staan een arbodienst op te richten, lijkt een regelrechte blunder. Werkgevers en werknemers hebben zich vermoedelijk verkeken op de animo voor zo’n structuur onder de achterban. Een bedrijfstakeigen arbodienst had namelijk in de bouw ke rekenen op een overweldigende respons.

Dit opmerkelijk feit blijkt uit een enquete onder ruim honderd NVOB-bouwbedrijven met ruim 6000 werknemers in Oost-Brabant en Helmond. Het onderzoek was onderdeel van een door de afdeling Oost-Brabant van het NVOB geinitieerd po (waarbij in een later stadium de afdeling Helmond zich aansloot), dat uiteindelijk moest leiden tot een keuze voor een arbodienst.

Raamcontract

Op advies van externe deskundigen die het selectieproces begeleidden, kozen de betrokken NVOB-bedrijven gisteravond tijdens een massaal bezochte bijeenkomst in Best voor samenwerking met het uit het GAK voortkomende Arboned.

Met deze dienst heeft het NVOB een raamcontract getekend voor de duur van een jaar, ingaande 1 juli 1994. Op basis daarvan ke individuele NVOB-bedrijven in de regio met Arboned een overeenkomst aangaan.

Algemeen secretaris Edmee Libregts van de afdeling Oost-Brabant verwacht dat de bedrijven, die hebben meegedaan aan het selectiepo, ook daadwerkelijk in zee zullen gaan met de uitverkoren arbodienst.

Het betreft volgens haar tachtig bouwbedrijven met ongeveer 5000 werknemers uit haar eigen afdeling en nog eens circa twintig bouwbedrijven met ruim 1000 werknemers uit Helmond.

Zij ke voor een bijdrage van f. 155 per werknemer per jaar gebruik maken van de diensten van Arboned waar het gaat om naleving van de nieuwe wettelijke regelgeving met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het genoemde bedrag garandeert uitvoering van een basispakket, dat in samenspraak met (de lidbedrijven van) het NVOB is opgesteld. Er is overigens de mogelijkheid bij Arboned aanvullende dienstverlening te kopen.

Voorwaarden

Volgens Edmee Libregts zijn aan de samenwerking met Arboned harde voorwaarden gesteld. “Bedrijven moeten bij een loket terecht ke en de arbodienstverlening moet worden uitgevoerd door mensen die de bedrijfstak kennen en de bouwtaal spreken”, vertelt ze.

Het komend jaar zal de samenwerking met de arbodienst nauwlettend worden gevolgd en geevalueerd. Indien gewenst, zal dat leiden tot bijstelling van het contract.

Arboned kreeg de voorkeur boven twee andere gegadigden: de Eindhovense Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdienst en het Medisch Bedrijfsadvies Bureau. Het selectiepo werd uitgevoerd omdat volgens Edmee Libregts “op een van de ledenbijeenkomsten vorig jaar door bedrijven was gevraagd om hen te helpen bij het kiezen van een arbodienst”.

Het externe bureau Daan Verbaan Management Consultants BV te Eindhoven kreeg opdracht per 1 maart dit jaar samen met de leden van de NVOB-afdelingen Oost-Brabant en (nadien) Helmond een eisenpakket te ontwikkelen. Dat gebeurde via voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, sleutelinterviews met directeuren en/of hoofden van afdelingen personeelszaken van bouwbedrijven en een enquete onder de aan het project deelnemende bedrijven.

Voedingsbodem

Uit de enquete kwam vast te staan dat er een grote voedingsbodem zou zijn geweest voor een bedrijfstakeigen arbodienst. “Als het SFB met een arbodienst was gekomen, zou de overgrote meerderheid van onze leden daarvoor hebben gekozen. Wat zij willen is namelijk een dienst met artsen, verzuimcoordinatoren etc. die uit de bouw komen, de bouw kennen en de bouwtaal spreken. De animo voor een eigen arbodienst in de bouw zou echt zeer groot zijn geweest”, stelt Edmee vast.

Opvallend is voorts dat na een arbodienst van het SFB, ook een door de NVOB-afdeling zelf op te richten arbodienst op veel bijval had ke rekenen.

Uit de concurrentiesfeer

Het is tenslotte Arboned geworden. Volgens Edmee Libregts is arbozorg nu in elk geval uit de concurrentiesfeer gehaald: “Iedereen krijgt het zelfde basispakket tegen het zelfde tarief per werknemer.”

NVOB-bedrijven uit andere delen van het land hebben inmiddels belangstelling getoond voor het door de afdelingen Oost-Brabant en Helmond bereikte resultaat.

Reageer op dit artikel