nieuws

Aanvoer grondstoffen grootste knelpunt voor niet-tropische deur

bouwbreed

Het is goed mogelijk om van alternatieve houtsoorten buitendeuren te maken die in kwaliteit ke wedijveren met deuren van hardhout. Bij de overstap van tropisch naar Europees hout ziet de industrie zich echter geconfronteerd met problemen, vooral als het gaat om de continuiteit in de aanvoer van de grondstoffen. Eigenlijk is de enige echt goede oplossing voor de Nederlandse situatie de zogenaamde Plato-techniek, een door Shell ontwikkeld procede om van bijvoorbeeld populierehout hardhout te maken. Maar deze techniek moet nog verder worden ontwikkeld in een proeffabriek die over twee tot drie jaar klaar moet zijn.

Dat is de ervaring van Kegro Deuren BV uit Groesbeek in zijn zoektocht naar alternatieven voor de huidige grondstoffen van het bedrijf, merbau en meranti. Het bedrijf heeft diverse alternatieven op het oog, die alle door TNO worden getest.

Vooruitlopend op de definitieve conclusies van TNO heeft Kegro echter al de balans opgemaakt: vooral Siberische lariks en inlandse douglas zijn houtsoorten die zo hoog scoren dat beide houtsoorten in produktie worden genomen. Van Siberische lariks worden momenteel al 200 tot 300 deuren per week gemaakt. Deuren van inlandse douglas worden vanaf september gemaakt, waarschijnijk vooral voor de doe-het-zelfzaken die met de overheid hebben afgesproken geen hardhout meer te zullen verkopen. Drijfveer achter de zoektocht naar alternatieve houtsoorten is niet alleen de maatschappelijke weerstand tegen het gebruik van tropisch hout. Kegro verwacht namelijk dat het steeds moeilijker zal worden om tropisch hardhout te importeren. Commercieel directeur R.D. van Asperen: “Onbewerkt hout ke we al niet meer krijgen, alleen geprofileerde componenten. Nog even en de exporterende landen zeggen: we maken die deuren zelf wel, je kunt bij ons alleen nog aankloppen voor een compleet produkt.”

Plantadeur

Al in 1989 introduceerde het bedrijf de zogenaamde Planta-deur van eucalyptushout. Aanvankelijk leek dat een succes, doordat de hardhoutprijzen hoog waren. Met het dalen van de hardhoutprijzen in 1990 en 1991 verdween echter ook de belangstelling voor de alternatieve deur. Bovendien werd het eucalyptushout geimporteerd uit Chili, een land waar de prijzen zo snel stegen dat de fabricage van de Planta-deuren onrendabel werd.

Kegro is daarom samen met de Stichting Garantiefonds Deuren op zoek gegaan naar andere, Europese, houtsoorten. Daaruit kwamen diverse mogelijkheden naar voren: inlands grenen, inlands vuren, inlandse lariks, inlandse douglas, Europees vuren, Europees grenen, Siberische lariks, pine maritieme (uit Portugal) en robinia (uit Hongarije).

Van al deze houtsoorten zijn buitendeuren gemaakt die door het Centrum voor Houttechnologie van TNO aan tests worden onderworpen.

Plato

Volgens Van Asperen is niet de techniek, maar de aanvoer van grondstoffen het belangrijkste probleem bij de overschakeling op andere houtsoorten. Bij Siberische lariks ligt dat voor de hand, maar ook bij andere houtsoorten kan niet op een continue aanvoer worden gerekend.

Van Asperen heeft zijn hoop dan ook gevestigd op het Plato-po, waaraan ook Kegro deelneemt. Plato is de naam voor een door Shell ontwikkelde techniek om van snelgroeiende zachte houtsoorten (bijvoorbeeld populierehout) hardhout te maken. Het principe van de techniek berust op de verhitting van ongedroogd zachthout tot 200 gr. C onder een druk van 25 bar. Het water in het hout verdampt vervolgens, waardoor het hout kneedbaar wordt en in allerlei vormen kan worden geperst. Na droging ontstaat dan een eindprodukt dat vergelijkbaar is met tropische hardhoutsoorten.

Kinderschoenen

Deze techniek staat nog in de kinderschoenen, maar Van Asperen verwacht dat er binnen twee tot drie jaar een proeffabriek draait om Plato verder uit te werken. “Als de resultaten inderdaad worden wat we er nu van verwachten, zou dat de enige echt goede oplossing voor de Nederlandse situatie zijn”, aldus Van Asperen.

Bij een omzet van ruim f. 45 miljoen maakt Kegro zo’n 125000 deuren per jaar. Zeventig procent daarvan bestaat tot nu toe uit hardhouten deuren; het resterende gedeelte is van triplex.

Hoe de percentages in de toekomst zullen liggen, als ook de alternatieve houtsoorten zijn ingeburgerd is van verschillende factoren afhankelijk. Van Asperen: “Het staat vast dat binnen enkele jaren het percentage milieuvriendelijke houtsoorten sterk zal stijgen. Maar het succes van deze operatie is afhankelijk van de prijsstelling. Nu zijn er volop mogelijkheden, doordat de prijzen van hardhout hoog zijn. Dat geeft ons de mogelijkheid om veel meer arbeid te steken in de alternatieve deuren. Want de produktie een alternatieve deur kost zeker twee maal zoveel tijd als van een hardhouten deur. Als de hardhoutmarkt qua prijs instort komen we echter in de problemen.”

Wisseldeur

Bij het gebruik van alternatieve houtsoorten is de conserverende behandeling (verven) van levensbelang in verband met de vochtopname door het hout.

Dat is dan ook een van de redenen waarom Kegro Deuren er steeds meer toe overgaat zijn deuren kant-en-klaar af te leveren. Gelakt en voorzien van beglazing worden ze door eigen medewerkers op het werk afgehangen.

Dat brengt echter weer nieuwe problemen met zich mee, omdat op de bouw vaak een vroegtijdige plaatsing wordt verlangd om de woningen zo snel mogelijk tochtdicht te maken. Met alle mogelijkheden tot beschadiging gedurende de rest van het bouwproces van dien.

Kegro Deuren heeft daar wat op gevonden. Volgend jaar tijdens de Bouwbeurs zal het bedrijf het idee van de wisseldeur introduceren. Dergelijke wisseldeuren doen alleen dienst tijdens de bouw van een woning. Een week voor oplevering wordt hij vervangen door de nieuwe, onbeschadigde deur.

De produktie van een deur van Europees naaldhout is tweemaal zo arbeidsintensief als van een hardhouten deur. Het kost nogal wat werk om een deur te ke maken die een vergelijkbare kwaliteit heeft. Gebreken verwijderen, optimaliseren, vingerlassen en lamineren zijn bewerkingen die bij hardhout niet nodig zijn. De foto toont de lamineerinstallatie bij Kegro Deuren.

Reageer op dit artikel