nieuws

Aannemers beleven goede tijden in Abu Dhabi

bouwbreed

Het aantal bouwactiviteiten in Abu Dhabi is in de afgelopen drie jaar fors toegenomen. Het aantal bouwplannen is dermate groot dat de internationale aannemerij in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waartoe Abu Dhabi behoort, zich vooralsnog geen zorgen over de toekomst maakt. De oorzaak van deze hoogconjunctuur in bouwwerken hangt samen met de grondpolitiek van het land.

Schaarste aan bouwruimte en een groeiende bevolking dwingt het bestuur ertoe strikt de hand te houden aan de uitgifte van locaties. De ontwikkeling van grond en vastgoed is uitsluitend voorbehouden aan het Khalifah comite, dat wordt voorgezeten door de kroonprins van Abu Dhabi.

Het comite geeft percelen uit aan ingezetenen en verstrekt hen renteloze leningen voor de ontwikkeling ervan. Deze centrale aanpak zorgt voor afwisselende periodes van hoge activiteit en van tijden waarin nauwelijks iets gebeurt. De huidige periode van hoogconjunctuur zal naar verwacht nog zo’n twee jaar duren.

Oeververbinding

Het comite vermindert sinds enige tijd de uitgifte van gronden. Het aantal poen dat nog op uitvoering wacht is volgens de internationale aannemerij ruim voldoende om de komende periode van beperkte uitgifte te overbruggen. Te denken valt onder meer aan de projecten die het ministerie van openbare werken laat uitwerken of al heeft aanbesteed. Die vertegenwoordigen met elkaar een waarde van om en nabij f 1,3 miljard.

Binnenkort draagt het departement een nog te selecteren adviseur op een derde oeververbinding voor het eiland te bestuderen. De investering voor deze verbinding beloopt zo’n f 333 miljoen. Het po vereist tevens aanpassingen aan de toevoerwegen in de stad. Het wegenbouwprogramma van het emiraat brengt een groot aantal contracten voor egalisatie- en bouwwerken met zich mee.

Een groot wegenbouwpo betreft de verdubbeling tot acht rijstroken van de hoofdweg tot aan de grens met Dubai. Prestigieuze bouwpoen zijn het hoofdkantoor voor de Abu Dhabi National Oil Company en het gecombineerde hoofdkantoor voor de Abu Dhabi Marine Operating Company en de Abu Dhabi Gas Liquefaction Company. Een ander groot po betreft de aanleg van een tweede start- en landingsbaan op de internationale luchthaven.

Satellietsteden

Om ruimte in Abu Dhabi Stad te sparen wil de overheid satellietsteden ontwikkelen. Aan de hand van dat programma breidt Samha uit met zo’n 4000 woningen en verandert het dorp Shahama in een villawijk die tevens plaats biedt aan appartementen en winkels. Het dorp Khalifah moet vooral een bijdrage leveren aan de huisvesting van jongeren uit de eigen bevolking. De plannen maken verder melding van omvangrijke inpolderingswerken voor het eiland Hudayriat in Abu Dhabi Stad. Naar verwacht komt dit po vrij in vijf afzonderlijke aanbestedingen. Na de oplevering zal het oppervlak aan bouwgrond in de stad met een kwart zijn vergroot. Staatschef Zayed neemt binnenkort een beslissing over de ontwikkeling van het kunstmatige eiland Lulu. Aanvankelijk wilde hij hier een grootschalig recreatiepark laten bouwen. Het po levert echter enkele niet onbelangrijke problemen op. Een daarvan houdt verband met de kosten die ruim f 4 miljard belopen.

Gasleiding

Een ander hangt samen met de ontsluiting. Voor de oplossing van dat te komen een brug, een tunnel of een monorail in aanmerking. Bebouwing van het eiland doet evenwel de zorgvuldig ontworpen aanblik teniet van Abu Dhabi Stad. Naar verluidt zal de uiteindelijke keus mede daardoor in de richting gaan van een meer bescheiden ontwikkeling tot een natuurpark. In de afgelopen drie jaar toonde de internationale aannemerij vooral belangstelling voor de olie- en gassector. Abu Dhabi vermindert momenteel het aantal poen in deze sector om onnodige capaciteitsuitbreidingen te voorkomen. Binnenkort vindt de aanbesteding plaats van twee werken die bij elkaar een investering van ruim f 500 miljoen vergen. De ene opdracht voorziet in de aanleg van de Bab-Magta-Taweelah gasleiding met een waarde van zo’n f 300 miljoen. Dit werk gaat naar verwacht naar het aannemersconcern CCC uit Athene.

De andere opdracht betreft onder meer het ontwerp en de bouw van diverse installaties nabij Ruwais. Het Japanse Chiyoda maakt de meeste kans op toewijzing van het contract ter waarde van ongeveer f 200 miljoen. Aannemersconcerns dienden intussen offertes in voor de realisatie van gasvoorzieningen nabij Thamana. De investeringen hiervoor bedragen om en nabij f 300 miljoen.

Op termijn vindt de aanbesteding plaats van de uitbreiding voor de aanlegsteiger van de raffinaderij van Ruwais. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het opslagpark voor vloeibaar petroleumgas van de Abu Dhabi Gas Industries.

Het emiraat houdt zich tot op heden nagenoeg alleen bezig met de export van olie en gas. De dagelijkse olieproductie bedraagt momenteel 1,86 miljoen vaten per dag en loopt geleidelijk op tot 2,6 miljoen vaten. Abu Dhabi deelt met Dubai het OPEC-quotum van 2,16 miljoen vaten per dag. Dubai verlaagt evenwel de olieproductie waardoor Abu Dhabi de kans krijgt het aandeel te verhogen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels