nieuws

Zweden en Denen willen snel met Sontbrug beginnen

bouwbreed Premium

In het Dansk Hydraulisk Institut en Sveriges Meteorologiske en Hydrauliske Institut worden alle zeilen bijgezet om op zeer korte termijn f. dat wil zeggen een tot twee wekenf. nadere berekeningen over de waterdoorstroming in de Sont op tafel te leggen. Dit tegen de achtergrond van het ‘nee’ dat de Zweedse waterrechtbank (‘Vattendomstol’) vorige week vrijdag uitsprak tegen de aanleg van een vaste oeververbinding tussen Malmo en Kopenhagen.

De Vattendomstol eist dat de doorstroming geen enkele hinder mag ondervinden van een dergelijke verbinding. De uitspraak leidde ertoe, dat de onzekerheid omtrent een besluit tot realisering zoals dat van de Zweedse regering wordt verwacht vooralsnog is blijven bestaan. Als reactie hierop hebben zowel de Deense premier Paul Nyrup Rasmussen als diens Zweedse collega Carl Bildt te kennen gegeven dat er zeer snel nauwkeurige nieuwe berekeningen moeten komen zodat het Zweedse kabinet toch nog deze zomer f. voor de verkiezingenf. het licht voor de start van de bouw op groen kan zetten.

De Zweedse regering stelde de beslissing begin dit jaar uit door de onenigheid in eigen gelederen over de consequenties van de aanleg voor het milieu. Als compromis liet het kabinet de plannen voor een tweede keer bestuderen door Vattendomstol. Geheel tegen de verwachting in kwam deze nu tot de conclusie dat het Oresundkonsortium geen ‘nul-oplossing’ kan garanderen.

Reageer op dit artikel