nieuws

Zandhandelaar mag opslagput in Haringvliet niet meer gebruiken

bouwbreed Premium

Baggeraar en zandhandelaar Joh. Boele BV uit Krimpen aan de Lek moet het gebruik van een put in het Haringvliet voor de opslag van zout zand staken.

Dat is bij de Raad van State in Den Haag bekend worden. Boete hield de afgelopen jaren het Slijkgat bij Goeree op diepte. Prettige bijkomstigheid was dat er zand vrij kwam. Dat werd opgeslagen in het Haringvliet. Dat zou te nadelig zijn voor het milieu. Er is een nieuwe zandput aangewezen, die aannemers ke gebruiken voor de opslag van zand. Voorwaarde is wel dat er een ontziltingsinstallatie wordt ingezet om het zand zoutvrij te maken.

De aan Boele verleende vergunning werd niet meer verlengd. Dat vindt Boele onredelijk. In een spoedprocedure bij de Raad van State heeft het bedrijf om schorsing verzocht van het besluit van Verkeer en Waterstaat om geen vergunning te verlenen. De Raad van State heeft geweigerd dat te doen. De motivering van deze mondelinge uitspraak volgt later.

Verkeer en Waterstaat heeft in deze procedure aangevoerd dat er dit jaar waarschijnlijk geen zand vrijkomt uit het Slijkgat, dat verhandeld kan worden. In de baggervergunning staat dat om de paar jaar het strand opgehoogd moet worden met dat zand. Dit jaar moet dat gebeuren. Boelee zou dus geen belang hebben bij een spoedvoorziening van de Raad van State.

Het geschil zal over een jaar tot ander half jaar nog eens aan de orde komen in een zogenoemde bodemprocedure bij de Raad van State. De ander zandput in het Haringvliet is overigens gehuurd door concurrent Van den Herik uit Sliedrecht. Deze aannemer heeft zich als enige bereid verklaard een ontziltingsinstallatie te plaatsen.

Reageer op dit artikel