nieuws

Woningcorporaties vrezen voor oplopend woningtekort

bouwbreed Premium

Tachtig procent van de woningcorporaties verwacht dat het woningtekort de komende tijd verder zal oplopen. Dit kan volgens de woningbouwverenigingen alleen worden voorkomen wanneer de overheid snel overgaat tot de aankoop van bouwgrond en ruimtelijke procedures aanzienlijk worden verkort.

De Nationale Woningraad heeft bij hem aangesloten corporaties een peiling naar het woningtekort gehouden. Uit deze enquEte blijkt dat in vrijwel alle gemeenten in Nederland sprake is van een verder toenemend tekort aan woningen. Slechts in twee op de honderd gemeenten signaleren corporaties een daling van het woningtekort. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kon volgens de NWR al eerder worden geconcludeerd dat de bouwproduktie in de afgelopen drie jaar flink is achtergebleven. Hierdoor is het tekort jaarlijks met 20000 tot 25000 woningen toegenomen.

Volgens de corporaties in meer dan de helft van de gemeenten is er vooral een tekort aan goedkope huurwoningen. Er valt echter ook een tekort aan koopwoningen te bespeuren. Onvoldoende grond om te bouwen is een van de belangrijkste oorzaken voor het alsmaar oplopend woningtekort.

Vraag

Hierdoor blijkt men onvoldoende in staat om aan de stijgende vraag naar woningen als gevolg van kleinere huishoudens, echtscheidingen en de komst van asielzoekers te voldoen. Ook zien veel corporaties een groeiende vraag naar goedkope woonruimte ontstaat als gevolg van inkomensproblemen.

Uit de inventarisatie onder de leden is volgens de NWR tevens vast komen te staan dat de spanning onder de woningzoekenden verder oploopt.

”Dit uit zich soms in kritiek op de woningtoewijzing, soms in commotie tussen asielzoekers en autochtonen. Verscheidene bewoners die geen huurwoning ke krijgen gaan uit nood over tot het kopen van een woning.

Deze situatie kan bij een stijgende rente op termijn tot grote problemen leiden. Veel van deze noodkopers’ gaan tot het uiterste van hun financiele ke”, aldus de NWR over deze geluiden uit het veld’.

Overigens laat de inventarisatie wel zien dat de woningcorporaties niet per definitie pessimistisch zijn. Wanneer er snel adequate maatregelen worden genomen dan zien er veel nog mogelijkheden om het tij te keren.

Daarbij wordt dan vooral gedacht aan versnelde aankoop van grond door de overheid en kortere ruimtelijke procedures. Hogere subsidies en premies zouden nodig zijn om betaalbare woningen te ke bouwen. Andere plannen van corporaties gaan in de richting van het kamergewijs verhuren van woningen, het bouwen van wisselwoningen en het realiseren van goedkope koopwoningen door corporaties.

Zoals bekend hebben de NWR samen met het AVBB en het NCIV maandag aandacht voor de woningproblematiek gevraagd door het sturen van een brief aan de drie kabinetsinformateurs. Hierin pleiten de drie organisaties voor het opstellen van een plan van aanpak om de toenemende woningnood te keren. De uitkomsten van de enquEte onder de NWR-leden onderstrepen volgens het overkoepelend orgaan de noodzaak van een dergelijk plan.

Goede weg

Overigens blijft staatssecretaris Heerma van mening dat voor wat betreft de bouwproduktie een goede weg is ingeslagen.

Tijdens de opening van de NWR Bouw RAI benadrukte de bewindsman dat in de eerste drie maanden van dit jaar 95000 bouwvergunningen zijn afgegeven en dat de doelstelling van 100000 vergunningen zal worden gehaald.

NWR noemt dit echter onvoldoende en verwacht meer actie van de kant van het Rijk.

Reageer op dit artikel