nieuws

VNO en NCW samen in nieuwe vereniging

bouwbreed

De werkgeversorganisaties VNO en NCW verdwijnen als aparte belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Er komt een nieuwe Vereniging VNO en NCW’ ,waarbij de twee organisaties zelfstandig blijven bestaan als leden.

Eerdere pogingen van Nederlandse topondernemers om beide organisaties tot een fusie te bewegen, liepen enkele jaren geleden nog op niets uit. Via de nu gekozen omweg ‘ beide bureaus blijven bestaan ‘ komt het nu toch tot een volledig samengaan van de kerntaken.

De huidige VNO-voorzitter Rinnooy Kan wordt voorzitter van de nog op te richten vereniging. Het voorzitterschap zal rouleren. Dat betekent dat NCW-voorzitter Blankert na twee jaar aan de beurt is. Of dat in de toekomst zo zal blijven, is niet duidelijk.

De nieuwe vereniging gaat de beleidsbureaus van VNO en NCW, die op dezelfde terreinen actief zijn, coordineren.

Hoewel ze afzonderlijk blijven opereren, zal er afhankelijk van het onderwerp via clustering’ nauw worden samengewerkt. VNO en NCW blijven ook apart gehuisvest. Of dat verandert wanneer het VNO over een paar jaar een nieuw kantoor in Den Haag betrekt, is ook nog onduidelijk.

AVBB-optie

Een beslissing over het afslanken van de dienstverlenende apparaten van beide organisaties is nog niet genomen. Het bedrijfsleven en de lidorganisaties, waaronder het AVBB, oefent al langere tijd druk op VNO en NCW uit om aan de top van de belangenbehartiging’ samen te gaan. Ze willen dat er een eind komt aan de vaak dubbele belangenbehartiging, waarvoor ze dan ook nog twee keer moeten betalen.

Het AVBB zegt de nu genomen beslissing dan ook een goede zaak te vinden. Directeur Van Rooy zegt er al lang een voorstander van te zijn dat er efficienter wordt gewerkt, zodat de contributie omlaag kan. ”In de huidige situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De belangenbe- hartiging wordt beter voor hetzelfde geld uf ze wordt gehandhaafd op tenminste hetzelfde niveau maar dan wordt de contributie verlaagd.”

Het AVBB geeft aan de laatste optie de voorkeur.

Reageer op dit artikel