nieuws

Verbetering van produktiviteit stuwt Witteveen + Bos op

bouwbreed Premium

Het raadgevend-ingenieursbureau Witteveen + Bos heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van f. 3,6 miljoen tegen f. 2 miljoen in 1992. De winst wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders (het personeel heeft 70 procent). De omzet groeide van f. 65,3 miljoen tot f. 73,021 miljoen en het bedrijfsresultaat steeg van f. 4,9 miljoen tot f. 6,8 miljoen. Voor 1994 verwacht de directie een omzetgroei van 6 e 7 procent. Om de expansie mogelijk te maken, zal net als in 1993, een verhoging van het aandelenkapitaal plaatsvinden door een emissie.

Groeikansen ziet het bedrijf vooral in drinkwater, verkeer en vervoer. Alle activiteiten zullen zowel in het binnen- als het buitenland worden uitgevoerd. Via Tunnel Engineering Consultant is Witteveen + Bos betrokken bij de brug/tunnel-verbinding tussen Denemarken en Zweden, de zogenaamde aresundverbinding. De ingenieurs bevinden zich in gezelschap van de Nederlandse aannemers Dirk Verstoep en Koninklijke Boskalis Westminster. De laatste twee bedrijven maken onderdeel uit van internationale bouwconsortia die deze 16 kilometer lange verbinding graag willen gaan aanleggen.

Reageer op dit artikel