nieuws

Van Leeuwen behaalde positief resultaat

bouwbreed

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft vorig jaar een positief bedrijfsresultaat behaald en wel van f. 19,6 miljoen. Dit in tegenstelling tot 1992 toen er een negatief bedrijfsresultaat was van f. 20,6 miljoen.

De nettowinst bedroeg vorig jaar f. 33,1 miljoen, dat wil zeggen meer dan f. 31 miljoen meer dan in 1992. Dit is onder meer te danken aan de verkoop van het laatste deel van het belang in Nefit Fasto Holding.

Van Leeuwen dankt het positieve bedrijfsresultaat onder andere aan de in 1992 ingezette herstructureringsprogramma’s, die tot doel hadden opbrengsten en kosten beter met elkaar in evenwicht te brengen.

Het Zwijndrechtse bedrijf had ook in het afgelopen jaar te kampen met een erg moeilijke marktsituatie, zo blijkt uit het jaarverslag. De afzet daalde door de slechte economische omstandigheden. Door de lage staalprijs was de gemiddelde opbrengst per ton buizen weer lager. De omzet daalde daardoor met 10 procent tot ruim een miljard gulden.

Toekomst

Wat de toekomst betreft geeft Van Leeuwen voorrang aan het versterken van de marktpositie in Europa, Noord-en Midden-Amerika, Zuid-Oost Azie en Australie. De leiding wil een nog evenwichtiger verhouding krijgen tussen de omzet in genoemde werelddelen. De onderneming wil ‘actief inspelen’ op de zich wijzigende marktstructuren in Amerika en Zuid-Oost Azie. Van Leeuwen meent een aantrekkelijke contractpartner voor internationaal opererende ondernemingen te zijn.

De resultaten voor dit jaar zijn door de moeilijke marktsituatie in de staalindustrie en de recessie moeilijk in te schatten. Maar de raad van bestuur denkt toch na de aanpassingen in het bedrijf dat ook 1994 met een positief bedrijfsresultaat kan worden afgesloten.

Reageer op dit artikel