nieuws

Reisje langs de Rijn in maritiem museum

bouwbreed

Een reisje langs de Rijn van Hoek van Holland naar het Bodenmeer. Dat kan zonder het land te verlaten in het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam. Op de vraag “Warum ist es am Rhein so schon” probeert de tentoonstelling De Rijn 1870-1930 een antwoord te geven.

Aanleiding tot de tentoonstelling is een collectie tekeningen van de Duitse ingenieur C.E. Heijmann. Hij legde tussen 1870 en 1930 een bonte verzameling scheepstypen vast op papier. De 70 prenten van Heijmann vormen de leidraad, aangevuld met scheepsmodellen en tal van voorwerpen die allemaal een relatie hebben met de Rijn en de Rijnvaart.

Op de vloer van de eerste verdieping van het Maritiem Museum is de grillige loop van de rivier geschilderd. De bezoeker wandelt door het stroomgebied, beginnend bij de duinen van Hoek van Holland. Langs de route kan worden afgeslagen naar bekende grote steden die langs de Rijn liggen. Bij elke stad wordt een verhaal verteld over de relatie tussen de rivier en de plaats die er aan ligt.

Bij de stad Rotterdam wordt aandacht besteed aan scheepstypen en scheepsbouw. Ter hoogte van Arnhem worden diverse oeververbindingen getoond en bij Lobith komt de bezoeker meer te weten over douaneformaliteiten rond de eeuwwisseling. Een stomme film uit die tijd laat zien hoe vracht werd ingeklaard en scheepsluiken werden verzegeld. De tangen waarmee dat gebeurde, hangen naast het tv-scherm.

De reis wordt vervolgd in Duitsland met een bezoek aan het Ruhrgebied. Een zogeheten ‘milieuzuil’ geeft aan dat het gebied zwaar is vervuild door onder meer roetaanslag van de kolenoverslag. Maar ook de Rijnwijn krijgt aandacht en even verderop ligt Bonn, de geboortestad van Beethoven. Daar kan op banken en fauteuils worden geluisterd naar klassiek muziek.

Muziek, zoals het bekende liedje ‘Reisje langs de Rijn’, komt aan bod in het thema passagiersvaart. Er zijn affiches opgehangen van een van de grootste rederijen op dat gebied, de Koln-Dusseldorf Lijn, die in 1927 zo’n 2,7 miljoen mensen vervoerde. Een Rijnreisje voerde natuurlijk ook over de Romantische Rijn, zoals het gebied tussen Koblenz en Wiesbaden wordt genoemd. De tentoonstelling behandelt sagen en legenden zoals de Lorelei. Bij Karlsruhe maakt de bezoeker kennis met de woonomstandigheden van de Rijnschipper.

Iets verderop wordt uitleg gegeven over de waterbeheersing en het milieu. Tot ver in de negentiende eeuw werd er alleen biologisch, dus afbreekbaar afval in de Rijn gestort. Met de komst van de chemische industrie in 1863 begon de vervuiling met gevaarlijke stoffen. En thans staat de rivier bekend als het riool van Europa.

Op weg naar de bronnen van de Rijn gaat de bezoeker letterlijk een trapje hoger. Daar wordt hij geconfronteerd met de Achterrijn en de Voorrijn die als Alpenrijn de lange weg naar het Bodenmeer afleggen.

De Rijn 1870-1930 is tot en met 11 september te bezoeken. Voor kinderen van 8 tot 10 jaar is het gratis Rijnspel beschikbaar dat al wandelend over de tentoonstelling gespeeld kan worden.

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is f. 6.

Reageer op dit artikel