nieuws

Provinciebestuur wil Eurocard in Woerden

bouwbreed

Als het aan Gedeputeerde Staten van Utrecht ligt, krijgt Woerden een bank waarin onder meer de girocentrale en Eurocard zijn gevestigd. Hierdoor zal de werkgelegenheid in de regio West Utrecht toenemen. Doordat Woerden goede trein- en busverbindingen heeft, zal een toename van de werkgelegenheid niet automatisch betekenen dat ook de verkeersdrukte en de vraag naar woningen groeien. Dit zeggen Gedeputeerde Staten van Utrecht.

De Tweede Kamerfractie van D66 had minister Alders verzocht te voorkomen dat het bedrijf in Woerden wordt gevestigd. Volgens D66 zou vestiging van het kantoor een grote toename van het verkeer tot gevolg hebben en zou het aantal woningzoekenden in Woerden toenemen. Naar aanleiding van het verzoek van D66 vroeg het CDA aan Gedeputeerde Staten een standpunt in te nemen. Het provinciebestuur antwoordde hierop dat Woerden ‘uitstekend’ geschikt is voor de vestiging van kantoren omdat het met het openbaar vervoer goed is te bereiken. Dit betekent niet alleen dat een toename van het autoverkeer uitblijft, maar ook dat de woningmarkt niet onder zware druk komt te staan, aldus GS.

Reageer op dit artikel