nieuws

NVB vreest voor dip in bouwproduktie

bouwbreed

De NVB, de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, vreest een dip in de nieuwbouwproduktie als de knelpunten in de vier grote stadsgewesten niet snel worden weggenomen. Dit stelt de vereniging naar aanleiding van de achtergebleven produktie in de Randstad.

Door de bank genomen is de NVB niet ontevreden over de gestegen afgifte van bouwvergunningen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Heerma laten weten dat er in 1993 in totaal 89500 bouwvergunningen zijn afgegeven. Daarmee, zo liet de staatssecretaris verheugd weten, is het bouwprogramma 1993 aan de bovenkant van de raming uitgekomen. Zoals bekend lag de raming voor 1993 tussen de 82300 en 92300 vergunningen. Met name de vergunningen voor de realisering van koopwoningen zijn in het afgelopen jaar explosief gegroeid tot in totaal 51500.

“Over deze stijgende lijn kun je niet geheel ontevreden zijn”, zegt NVB-secretaris drs. N. Rietdijk in een reactie op deze jongste cijfers. “De lijn zet zich voort, als je bekijkt dat in februari van dit jaar ongeveer het aantal van 94000 was bereikt. In het kader van het Vinex-beleid is de jaarlijkse bouw van 100000 woningen noodzakelijk. Met 94000 ben je dan aardig op weg om het woningtekort weg te werken.”

Stadsgewesten

Desondanks verkeert de NVB ook weer niet helemaal in een hosanna-stemming. Uit de door VROM gepresenteerde cijfers blijkt dat de het aantal bouwvergunningen in met name de vier grote stadsgwesten, op een gelijk gebleven Rotterdam na, verder is afgenomen.

In de stadsgewesten Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn in 1993 zo’n 3200 bouwvergunningen minder afgegeven dan in het jaar daarvoor. “Dat geeft”, zo benadrukt Rietdijk, “wel te denken. Vooral omdat het rijk al geruime tijd prioriteit geeft aan de stadsgwesten en grotere provincieplaatsen. Als je dan ziet dat sinds 1990 de bouwproduktie juist daar afneemt, dan baart dat zorgen.” Te meer daar, volgens de NVB-secretaris, vanaf volgend jaar met de uitvoering van de Vinex-locaties zou moeten worden begonnen. “Dat betekent dat waar nu gemakkelijk gebouwd kan worden dat straks niet meer mag, maar waar dan gebouwd mag worden dit erg moeilijk wordt.”

In de ogen van de NVB is het dan ook zaak dat zo snel mogelijk de knelpunten bij de grote Vinex-locaties in de Randstad worden weggenomen. “En dan denk ik aan de bekende zaken als bodemsanering, vereveningsproblematiek en grenswijzigingen.”

Gebeurt dat niet met de vereiste voortvarendheid dan vreest Rietdijk voor de voortgang van de bouwproduktie. “Een dip met alle gevolgen van dien is dan onvermijdelijk.”

Woonbond

Overigens plaatst niet alleen de NVB kanttekeningen bij de gepresenteerde cijfers. Vooral de Woonbond heeft met het nodige scepticisme op de cijfers gereageerd.

Volgens de bond gaat Heerma met het succes van de toenemende bouw van koopwoningen voorbij aan de woningnood onder de mensen met een laag inkomen. “Heerma constateert zelf dat nieuwbouwwoningen steeds minder bereikbaar zijn voor de minima. Nieuwbouw is voor de lagere inkomensgroepen te duur geworden door Heerma’s bezuinigingen op de bouwsubsidies en de invoering van de zogenaamde fiatteringsgrens voor de individuele huursubsidie. Maar”, zo stelt de Woonbond in zijn commentaar, “Heerma vindt dit geen probleem, omdat de goedkope bestaande huurwoningen steeds meer aan de minima worden toegewezen. Hij rept met geen woord over het feit dat de voorraad goedkope woningen in sneltreinvaart afneemt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de forse jaarlijkse huurverhogingen, de verkoop van deze woningen en het feit dat de huurprijs van goedkope woningen die leegkomen vaak ineens naar een onbetaalbaar niveau wordt opgetrokken.”

Reageer op dit artikel