nieuws

Marktaandeel baksteen voorzichtig stijgend

bouwbreed

Het marktaandeel van baksteen in de bouw is voorzichtig stijgend. Zo typeerde althans KNB-voorzitter A.H. Ratering de huidige situatie op de donderdag gehouden Baksteendag in Eindhoven. Daarbij doelde hij in het bijzonder op het aandeel in de bouw van kantoren en bedrijfsgebouwen “waarin zich duidelijk veranderingen aftekenen, die op een bezinning in materiaalgebruik duiden”.

De jaarlijkse Baksteendag stond dit keer in het teken van decoratie en ornament in de hedendaagse architectuur. Volgens Ratering berust de keuze voor het thema op de constatering dat onmiskenbaar meer interesse bestaat voor de symbolische waarde van architectuur. Dit lijkt haaks te staan op de in ons land heersende rationalistische opvatting van architectuur. “Bouwkunst zonder versiering of franje is zo Nederlands als tulpen en klompen”. Maar dit lijkt te veranderen. De baksteenindustrie wil deze verandering steunen door het ontwikkelen van nieuwe bouwtechnologieen. Ze doet dit via het innovatieve BRIK-programma, waarbij BRIK de afkorting vormt van Baksteen Research Innovatie Kennisoverdracht. Doel ervan is volgens Ratering door innovatie en kennisoverdracht de positie van baksteenmetselwerk te versterken en de toepassing ervan uit te breiden. In het kader van dit programma is vorig en dit jaar vooral aandacht geschonken aan inmiddels ontwikkelde hulpmiddelen. Toepassing ervan leidde tot een verbeterde kostenverhouding tussen de steen af-fabriek en de in de muur verwerkte steen, tot verbetering van de kwaliteit van het eindprodukt en tot die van de arbeidsomstandigheden.

Lijmen

Als andere innovatie noemde Ratering het lijmen van baksteen. Dit mag zich volgens hem in een groeiende belangstelling verheugen. Het esthetische aspect speelt hierin mee. “Het betekent voor de architect een verbreding van de mogelijkheden met baksteen.” Ernaast is vanuit BRIK onderzocht op welke wijze baksteen weer constructief kan worden toegepast. Dit leidde tot de uit Engeland afkomstige diafragmamuur. Deze is voor de eerste maal in ons land toegepast bij de bouw van het sportcentrum en ijsbaan De Scheg in Deventer. Gewerkt wordt verder aan het halfsteens, geprefabriceerde gevelelement. Vorig jaar is hiervoor een haalbaarheidsstudie gedaan naar de toepassing van geperforeerde bakstenen die voorspanwapening van de elementen mogelijk maakt. Ook is de studie begonnen naar de toepassing van kunststofwapening als alternatief voor staal. ‘Veel belovende’ proeven zijn gedaan met gelijmde prefab-panelen voor zowel gevelafwerking als voor eventuele geluidwerende constructies.

Marktgericht

De baksteenindustrie stelt zich steeds marktgerichter op, constateerde de voorzitter van KNB, het Koninklijke Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten waarbij 97% van de landelijke baksteenproduktie is aangesloten. Dit betekent luisteren naar de markt. Hierdoor wordt het assortiment qua kleuren en vormen steeds aangepast. Als voorbeeld noemde hij het gebouw van de Gasunie in Groningen “waarvoor maar liefst 100000 speciaal vervaardigde vormstenen zijn gebruikt”. Meer marktgericht houdt ook in meer service. Mede hierdoor stijgt het marktaandeel van baksteen in de bouw, met name in het segment kantoren en bedrijfsgebouwen. Volgens Ratering tekenen zich in deze sector duidelijke veranderingen af. Deze duiden op een bezinning wat betreft materiaalgebruik. Misschien zullen deze weer verdere vernieuwingen bewerkstelligen.

Decoratie

De “dag” stond dus in het teken van de decoratie en het ornament in de hedendaagse architectuur. Als eerste gastspreker ging architect Wolfgang Bays in op het ontwerp van de Heuvel Galerie in Eindhoven, het gebouw waarin KNB zijn gasten ontving. Het complex is door zijn bureau Walter Brune Consulting ontworpen.

Hierbij is getracht het centrum van Eindhoven ook buiten kantoor- en winkeluren een levendiger aanzicht te geven. De openbare ruimte is er voorzien van visuele attracties, “waar het plezier van inkopen doen gepaard gaat met de bevrediging van de zinnen”. Ook de andere sprekers (ex-Frans minister Jack Lang, directeur J. Takeda van het Japanse bouwbedrijf Takenake Europe, publicist Jaap Juisman en de Amerikaanse architect Michael Graves) gingen in op de toenemende interesse voor de ‘aankleding’ van de gebouwde omgeving.

Reageer op dit artikel