nieuws

Imtech zoekt expansie in het buitenland

bouwbreed Premium

Imtech, de installatie-divisie van Internatio-Muller (IM), zal voornamelijk nog groeien in het buitenland. Als gevolg van de vrij stabiele omvang van de markt in Nederland denkt deze grote installateur f. omzet in 1993 f. 1,182 miljard en resultaat na rente f. 21 miljoen f. te groeien in geheel Europa, het Midden- en het Verre Oosten.

In het eerste jaarverslag van deze nieuwe technische groep binnen IM wordt gesteld dat ondanks de recessie in de bouw men zich in 1993 goed staande wist te houden. “Hiervoor zijn drie oorzaken van belang: de gunstige ontwikkeling van de kernactiviteit op het gebied van infrastructuur, het verbeteren van de relatieve marktpositie ten opzichte van de concurrentie en de geslaagde verlaging van het kostenniveau”. Over een periode van twee jaar heeft Imtech de personele bezetting met 10 procent teruggebracht. Er werkten eind 1993 iets minder dan zesduizend mensen bij Imtech.

Binnen de kernactiviteit elektrotechniek, hiertoe behoren bedrijven als Van Rietschoten en Houwens en Vonk, gaat men er vanuit dat er in Nederland geen groei zal optreden in de installatiemarkt. Er is sprake van een overcapaciteit. “De negatieve marktontwikkeling van 1992 heeft zich in 1993 versterkt voortgezet. Het totale marktvolume voor Elektrotechniek is gekrompen, vooral in de industrie en utiliteitsbouw. Door het tijdig treffen van maatregelen is het jaar positief afgesloten.”

De directie van Imtech is niet tevreden over de divisie Werktuigbouw. Met name opdrachten aan kantorenbouw en industrie vielen tegen.

Reageer op dit artikel