nieuws

Houtbedrijven Thailand willen kappen in Laos

bouwbreed

De Thaise houtindustrie kijkt met toenemende interesse naar het tropische woud van het aangrenzende Laos. Dit land beschikt momenteel over zo’n vijf miljoen hectare aan bos. De onlangs geopende brug over de grensrivier Mekong biedt meer dan voorheen mogelijkheden de bomen op de (wereld)markt te verkopen.

De zogeheten Vriendschapsbrug brengt Laos niet alleen dichter bij Thailand maar ook bij de andere buurlanden China, Myanmar (voorheen Birma), Vietnam en Cambodja. De brug vormt momenteel de enige vaste oeververbinding over de Mekong. Het wegverkeer kan daardoor ongehinderd rijden tussen de zuidelijke provincies van China en Singapore. De brug is een geschenk van Australie wat om en nabij f. 60 miljoen kostte.

Tot aan 1988 onderhield Laos alleen contacten met de Sovjet Unie die tot aan dat jaar zo’n f. 2 miljard aan het land betaalde. Mede door de internationale isolatie behoort Laos tot de armste landen van de wereld waar het gemiddelde jaarinkomen ruim f. 400 bedraagt. De regering in Vientiane wil de economie nu naar Chinees model hervormen en zoekt in toenemende mate contact met de omringende ASEAN-landen. Laos’ economie groeide in 1992 met bijna 7 procent bij een inflatie van 6 procent. In 1993 nam de economische groei met 4 procent toe. Thailand doet vooralsnog de meeste zaken met Laos. Te denken valt onder meer aan de realisatie van bouwpoen. Thailand wil verder een belangrijke rol spelen in de bouw van waterkrachtcentrales, temeer omdat het land zich daarmee van voldoende energie kan verzekeren. De centrale in de Nam Ngum-dam levert momenteel ruim 155 MegaWatt waarvan zo’n 80 procent naar Thailand gaat. In voorbereiding bevindt zich de bouw van de centrale Nam Theun II die Thailand financiert.

Reageer op dit artikel