nieuws

Hogeschool in Den Bosch in energiezuinig gebouw

bouwbreed

De in aanbouw zijnde Hogeschool ’s Hertogenbosch wordt nog energiezuiniger dan aanvankelijk gedacht. Was het ontwerp voor de nieuwbouw al buitengewoon energiezuinig, nu is besloten om aanvullende maatregelen uit te voeren waardoor nog eens f 6000 per jaar extra op energielasten kan worden bespaard.

Dit is een gevolg van een energieonderzoek, uitgevoerd door raadgevend technisch bureau Huisman en Van Muijen te Den Bosch, in opdracht van de Novem. Het Bossche bouwpo is voor deze maatschappij een voorbeeldpo om de onderwijssector (hbo) te stimuleren bouwpoen kritisch te toetsen op energiebesparende maatregelen.

Doel van het po in de Brabantse hoofdstad is het realiseren van een exploitatie-efficient gebouw. Bij de nieuwbouw staat, naast vergaande energiebesparingsmogelijkheden, gebruik van materialen die het milieu niet aantasten voorop.

Belangrijke randvoorwaarde bij het po is dat alle energiebesparende maatregelen budgettair-neutraal moeten worden uitgevoerd. De Hogeschool investeert ruim twee ton in extra energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van tien jaar.

In het ontwerp werden onder meer toerengeregelde transportpompen en tweeweg regelafsluiters in de cv-installatie, warmte-terugwinning in ventilatiesystemen, installatie van warmtekrachtkoppeling en een zonneboiler opgenomen.

Zo bleek met het oorspronkelijke ontwerp nog eens ruim 13000 kubieke meter gas en 43000 kWh elektriciteit per jaar te ke worden bespaard.

Hergebruik

Een belangrijk criterium was ook hergebruik van materialen na sloop van het gebouw.

Dat resulteerde in toepassing van kunststofbuizen van PE voor het gescheiden buitenrioolstelsel, ”ecopalen” (betonpaal, gedeeltelijk uit puingranulaat), plantaardig ontkistingspreparaat, houtwolplaat voor de steenwolplaatisolatie, prefab beton, voegafdichting met rubber profielen en een recletegel (betontegel, gedeeltelijk uit puingranulaat) voor terreinverharding.

Reageer op dit artikel