nieuws

Brunssum wil met code schandalen voorkomen

bouwbreed

De Limburgse gemeente Brunssum gaat in navolging van Maastricht een gedragscode voor bestuurders en ambtenaren invoeren. Aanleiding hiervoor vormen de justitiele onderzoeken naar de handelwijze van burgemeester Riem en vier toenmalige wethouders en de gemeentesecretaris van Brunssum.

Een voorstel voor de gedragscode die de ambtenaren voor verdere ontsporingen moet gaan behoeden, is door het college van B en W naar de gemeenteraad gestuurd. Deze week zal de Brunssumse gemeenteraad zich over de code buigen.

Het voorstel houdt onder meer in dat bestuurders en ambtenaren geen reizen op kosten van bedrijven mogen maken. Wanneer reizen in het belang van de gemeente noodzakelijk zijn, moeten die uit de gemeentekas worden betaald.

De code verbiedt verder ook het aannemen van buitensporige cadeaus. Voor het bekleden van nevenfuncties moeten bestuurders en ambtenaren eerst toestemming aan het college vragen.

Wanneer de Brunssumse gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat is het daarmee de tweede Limburgse gemeente die een gedragscode voor ambtenaren en bestuurders in het leven roept. Al eerder besloot Maastricht tot de invoering van een dergelijke code nadat ambtenaren bij de nodige omkoopaffaires betrokken beken te zijn.

Gedragscode

De gedragscode is volgens het Brunssumse college van B en W noodzakelijk om affaires zoals die momenteel rond burgemeester Riem en vier oud-wethouders en de gemeentesecretaris spelen, te voorkomen.

Zoals bekend worden zij verdacht van het aannemen van steekpenningen, schending van ambtsgeheimen en valsheid in geschrifte.

Onlangs heeft het openbaar ministerie bekend gemaakt dat, hoewel het vooronderzoek nog niet is beeindigd, vaststaat dat alle vijf de verdachte zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden.

Vossen

Wanneer Riem voor de rechter verschijnt zal hij de tweede Limburgse burgemeester zijn die op zijn handel en wandel zal worden aangesproken.

Vorig jaar werd de eerste burger van Gulpen, drs. W.P.J. Vossen voor het aannemen van steekpenningen door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels