nieuws

‘Betuwelijn moet op agenda coalitie-besprekingen’

bouwbreed

De provincie Gelderland en 17 Gelderse gemeenten f. samen het Gebundeld Overlegf. hebben informateur Tjeenk Willink en de toekomstig formateur verzocht om de Betuwelijn op de agenda te zetten bij de coalitiebesprekingen.

In de brief vragen ze om de bestaande afspraken over de Betuwelijn open te houden en ‘nieuwe ruimte’ te creeren voor het behoud van natuur. Het Gebundeld Overleg zegt niks te voelen voor de extra inspraakronde die minister Maij vorige week heeft aangekondigd.

Reageer op dit artikel