nieuws

Zuid-Hollands waterbedrijf krijgt No-Dig prijs 1994

bouwbreed

De No-Dig prijs 1994 is toegekend aan NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland voor het weloverwogen toepassen van meerdere sleufloze technieken bij het po voor de aanleg van de tweede Bergambachtleiding. Een eervolle vermelding viel te beurt aan de gemeente Neerijnen.

De prijs is uitgereikt op de tweede dag van de No-Dig Technoshow die in Ahoy te Rotterdam wordt gehouden. Ir. J. Hieter, directeur NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, nam de prijs in ontvangst uit handen van ir. V.L. Molenaar, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT). De prijs is ingesteld door de NSTT en wordt periodiek uitgereikt aan een instantie of bedrijf dat gebruik maakt van technieken voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur waarbij sleuven graven niet nodig is. De No-Dig prijs is nu voor de tweede maal uitgereikt.

Het po Bergambachtleiding betreft aanleg van een buisleiding met een lengte van 55 km, een diameter van 1600 mm voor de inname van rivierwater uit de Lek bij Bergambacht en transport naar de duinen bij Wassenaar. Het trace telt 22 kruisingen met een gezamenlijke lengte van 5130 m, uitgevoerd in sleufloze technieken door: HWZ Leidingen / Smet-Boringen, Visser en Smit Hanab, A. Hak Nederland / K-Boringen, Dirk Verstoep/ Denijs Boringen.

De jury, onder voorzitterschap van prof.ir. A. Glerum, vermeldt in hun considerans: “Nooit eerder zijn in Nederland bij een po van deze omvang sleufloze technieken systematisch onderzocht en toegepast. Deze werkwijze heeft geleid tot grotere bekendheid van deze technieken in Nederland en tot de ontwikkeling van een meer planmatige aanpak bij de keuze tussen conventionele en sleufloze technieken. Bij de afweging tussen mogelijke sleufloze methoden werden behalve kosten ook maatschappelijke factoren, verkeersoverlast en milieu betrokken.”

Eervol

De jury heeft besloten behalve de prijs ook, voor de eerste keer, een eervolle vermelding toe te kennen. De gemeente Neerijnen kreeg deze vermelding voor het toepassen van een voor Nederland voordien nog onbekende ‘buizenkraker-methode’ voor de aanleg van 400 meter riolering met een diameter van 250 mm in Haaften. “Bij het bepalen van de uitvoeringswijze voor het vervangen van de riolering rekening is gehouden met het unieke en pittoreske karakter van de laan. Door de keuze van de sleufloze buizenkraker-methode werden de oude platanen in deze laan gespaard”, aldus de jury.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels