nieuws

Zuid-Holland geeft vergunning aan Van Bentum Recycling

bouwbreed

Begin mei hoopt de provincie Zuid-Holland de nieuwe afvalstoffenvergunning klaar te hebben voor de puinbreker van Van Bentum Recycling Centrale aan de Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat heeft een woordvoerster van de provincie verklaard op een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

De puinbreker was in het verleden van de IJsselkring BV. Dit bedrijf had een vergunning voor de breker, maar die verliep in april 1989. In afwachting van het nieuwe Provinciaal plan voor de verwijdering van bouw- en sloopafval besloot de gemeente de activiteiten van IJsselkring te gedogen. IJsselkring vatte op een zeker moment het plan op om de breker over te brengen naar de geplande stortplaats in het Doesgebied bij Leiderdorp.

Gedoogbeschikking

De Raad van State verbood de vestiging van een stortplaats aldaar, waarna de IJsselkring besloot de Nieuwerkerkse puinbreker te verkopen aan de Van Bentum Recycling Centrale. Van Bentum dacht de door de provincie voor de breker afgegeven gedoogbeschikking gewoon over te ke nemen en door te ke breken.

De provincie besliste echter anders. Het bedrijf moest de puinbreker stilleggen. In februari 1991 volgde een spoedprocedure bij de Raad van State. In die spoedprocedure besliste de Raad van State dat de puinbreker in bedrijf mocht blijven, totdat de bodemprocedure bij de Raad van State zou zijn behandeld. In het kader van die bodemprocedure vond een hoorzitting plaats.

Uitprocederen

Toen bleek dat de provincie nu, ondanks veel klachten van omwonenden over geluids-, stank- en stofoverlast toch van plan is de breker onder een vergunning te brengen. Wegens veroorzaken van geluidsoverlast heeft er overigens een strafvervolging plaatsgevonden, wat in maart vorig jaar leidde tot een veroordeling door de economische politierechter in Rotterdam.

Hoewel de provincie nu toch een vergunning gaat verlenen, wordt de bodemprocedure over de stillegging nog wel uitgeprocedeerd bij de Raad van State vanwege een mogelijke kostenveroordeling van een van de partijen. Tegen de vergunning, die de provincie nu gaat verlenen, staat voor zowel het bedrijf als de omwonenden weer beroep open bij de Raad van State. Tegen de ontwerpvergunning zijn bij de provincie al veel bezwaren binnengekomen, zodat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de bezwaarmakers ook daadwerkelijk zullen doorstoten naar de Raad van State om de definitieve vergunning aan te vechten. Rustig zal het voorlopig dus nog wel niet worden op het juridische front rond de Nieuwerkerkse puinbreker.

Reageer op dit artikel