nieuws

Workshop over resultaten onderzoek boren tunnels

bouwbreed Premium

Op dinsdag 12 april wordt in de Ahoy te Rotterdam, tijdens de No-Dig Technoshow, een openbare workshop gehouden om deelnemers aan het onderzoek naar het boren van tunnels en leidingen dat in het kader van BTL/BTOC wordt uitgevoerd en andere geussennteresseerden te informeren.

Het initiatief voor uitvoeren van het onderzoek is afkomstig van de Netherlands Society for Trenchless Technology (NSTT). De twintig deelnemers in het onderzoek werken samen in de organisatie Boren van Tunnels en Leidingen (BTL), die f. 600000 verkreeg op een aanvraag bij het ministerie van Economische Zaken in het kader van Bedrijfsgericht Technologisch Onderzoek door Collectiviteiten (BTOC).

De BTC/BTOC aanvrage geldt voor een eerste fase van het onderzoek dat loopt tot 1 januari 1995. Het onderzoek loopt vanaf begin dit jaar en wordt uitgevoerd door Sinds begin dit jaar wordt bij het Waterloopkundig Laboratorium en bij Grondmechanica Delft. Aan de orde komen het ontgraven van grond, de mengselvorming en het transport van ontgraven grond. Ook wordt aandacht besteed aan de stabiliteit van het boorfront en van de boorwand na passage van de boorkop. Naar verwachting zullen de bij deze studie betrokken partijen in staat zijn het boorproces onder Nederlandse omstandigheden te optimaliseren. Zij zullen in staat zijn de achterstand in know how ten opzichte van het buitenland om te zetten in een voorsprong. Volgens de heer Pennekamp van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft krijgt het onderzoek een vervolg in het po Ondergronds Bouwen van de Interdepartementale Commissie voor Economische Structuuraangelegenheden (ICES). Voor onderzoek in dit verband is f. 11 miljoen gereserveerd. Het betreft een periode van vijf jaar. Alhoewel boren van tunnels en leidingen maar een onderdeel is van het ondergronds bouwen verwacht Pennekamp dat het onderzoek van BTL met dit po een vervolg krijgt.

Reageer op dit artikel