nieuws

Winsemius hekelt beleid kabinet bij grote poen

bouwbreed Premium

De aanleg van de Betuwespoorlijn en de Hoge Snelheidslijn, de dijkverzwaringen en de uitbreiding van Schiphol: het zijn stuk voor stuk staaltjes ‘macho-management’ van deze regering.

Deze kritiek uit voormalig VVD-minister van VROM en huidig voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Pieter Winsemius, in het tijdschrift UT-Mediair van de Universiteit Twente.

De oud-minister hekelt het milieubeleid dat het kabinet Lubbers-Kok de afgelopen vier jaar heeft gevoerd. In het regeerakkoord was overeengekomen dat natuur en milieu een van de hoofdpijlers van beleid zou worden, maar die belofte is niet nagekomen. En daarmee is de geloofwaardigheid van de politiek in het geding gekomen.

Winsemius: “De burger denkt: ‘Hoe kan dat nou? We hadden een Groen Hart afgesproken, en nu dendert daar straks de HSL.” Hij doet schamper over de winst die de HSL en de Betuweroute opleveren.

“De Betuwelijn gaat f. 75 per millimeter kosten en dan het ik het nog niet eens over de werkelijke kosten. De HSL levert tien minuten winst op de lijn Amsterdam-Rotterdam voor ruwweg f. 100 per millimeter.” Winsemius kan zich voorstellen dat de doorsnee-kiezer daar de wenkbrauwen bij fronst en zich afvraagt: “Is dat het waard, drie miljard voor tien minuten winst?”

Reageer op dit artikel