nieuws

Sociale partners onderzoeken wao-reparaties

bouwbreed Premium

De in de Stichting van de Arbeid zittende centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zullen zich gaan buigen over de rechtmatigheid van cao-afspraken over de reparatie van het zogenoemde wao-gat. Ze willen voorkomen dat de uitvoering van dergelijke regeling strijdig zijn met de wet.

Directe aanleiding is de manier, waarop het wao-gat in de textielindustrie is gerepareerd. Voor de werknemers werd via de cao een collectief contract aangeboden, waarvoor ze zelf de volledige premie moesten gaan betalen. Een aantal werknemers van niet georganiseerde werkgevers kwamen daartegen in het geweer.

Weliswaar kent de cao een dispensatie-mogelijkheid, maar er zijn werkgevers die de premie voor de reparatie-regeling automatisch inhouden op het loon van hun werknemers.

“Het probleem is dan ook niet zo zeer de cao-afspraken, dan wel de invulling in de praktijk”, aldus een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid.

Reageer op dit artikel