nieuws

SEP pleit voor verspreiden kennis over schone energie

bouwbreed Premium

De Nederlandse elektriciteitsproducenten, verenigd in de SEP, vinden dat de westerse landen hun kennis en technologie over schone elektriciteitsopwekking via kolenstook moeten gaan delen met ontwikkelingslanden.

Deze moeten de komende jaren veel nieuwe centrales bouwen. Voor het overdragen van deze kennis zou een internationaal platform tot stand moeten komen. Dat zei SEP-topman ir. N. Ketting bij de officiele ingebruikstelling van de kolenvergassingscentrale bij het Limburgse Buggenum. Ketting wees er op dat, vooral door de enorme stijging van het energiegebruik in sterk groeiende economieen, de elektriciteitsproduktie in de hele wereld de komende vijftig jaar moet verdrievoudigen.

Dat betekent dat er iedere dag een nieuwe centrale met hetzelfde vermogen als die in Buggenum (250 mW) bij moet komen. Daarbij is dan nog niet eens rekening gehouden met de vervanging van verouderde centrales.

Dit gegeven maakt het absoluut nodig dat het westen zich ervoor inspant dat schone technologie ook in die groeiende economieen beschikbaar komt, omdat zij anders geneigd zullen zijn voor relatief eenvoudige en goedkope centrales te kiezen, die grote milieuvervuiling met zich meebrengen.

De nieuwe centrale in Buggenum, waarvan Prins Claus de nieuwe naam Willem-Alexander-Centrale onthulde, is de komende drie jaar bedoeld voor het opsporen van de kinderziekten bij het grootschalig opwekken van elektriciteit via kolenvergassing. Bij dit proces is de milieuvervuiling minimaal en de restprodukten ke voor het overgrote deel weer teruggebracht worden in het milieu. Buggenum is de grootste kolenvergasser ter wereld.

Minister Andriessen van Economische Zaken sprak van een “uniek po, een revolutie in de elektriciteitsopwekking met kolen”. Andriessen kon niet nalaten de kritiek die er de afgelopen tijd is geweest op het Nederlandse technologiebeleid te pareren met het kolenvergassingspo. “Het nieuwe van deze techniek is, dat het een unieke combinatie is van bestaande technieken. Daarom ben ik trots op dit po in ons land.”

Reageer op dit artikel