nieuws

SBW kiest voor regionale organisatie-structuur

bouwbreed

De Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) gaat regionaliseren. In augustus van dit jaar zullen op drie nog nader te bepalen plaatsen in het land regionale kantoren van de SBW verrijzen.

De nieuwe organisatiestructuur past in het ‘professioneel en ondernemend’ opereren, wat volgens directeur G. Milder voor de komende jaren ‘de missiekenmerken’ van de SBW zullen zijn.

Op de jaardag van de vakopleidingsstichting voor de gww, gisteren in Rotterdam, werd de nieuwe strategie uitgebreid ontvouwd. De primaire doelstelling, zo blijkt uit het plan SBW-2000, is efficientie. “Niet dat”, aldus Milder, “de SBW het de laatste jaren slecht gedaan heeft. Maar als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen moest de organisatie van de SBW worden aangepast.”

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die een aanpassing noodzakelijk maakte is het feit dat het ministerie van Onderwijs zijn handen steeds meer van het leerlingstelstel afhaalt. Een en ander noopt de vakopleidingsinstituten een bedrijfsmatiger aanpak te kiezen zodat ze zichzelf grotendeels ke bedruipen.

Vorig jaar al besloot de SVB (de vakopleidingsstichting voor de b&u) op grond hiervan haar organisatie hierop af te stemmen door te regionaliseren en bedrijfsadviseurs aan te stellen die het cursuspakket marktgerichter aan de man moeten brengen. Ook de SBW gaat op commerciele basis opleidingen, cursussen en leermiddelen in en buiten de gww-sector ‘op maat gesneden’ aan de gaan aanbieden. Voor wat betreft het leerlingwezen, waarvoor de SBW van het ministerie jaarlijks een bedrag per leerling krijgt, gaat de stichting terug naar de primaire taken. Dit houdt in dat de begeleiding van leerlingen intensiever zal worden, de werkbezoeken worden opgevoerd en de neventaken (vergaderen commissies) wat meer naar de achtergrond zullen worden gedrongen.

Het bestuur van de SBW heeft ook de machinistenopleidingen onder de loep genomen. Momenteel zijn er nog drie opleidingstrajecten om machinist te worden: het leerlingwezen, de volwassenopleiding en de praktijk-opleiding SOMA. Met name deze laatste is, aldus het bestuur, te duur geworden terwijl de meerwaarde nauwelijks is aan te tonen. De drie SOMA-opleidingslocaties in Ede, Lunteren en Amerongen zullen dan ook plaats gaan maken voor een centrale locatie. De drie opleidingstrajecten zullen echter blijven bestaan, zij het dat het mogelijk wordt om tussentijds over te stappen van het ene naar het andere traject.

Tot slot blijken er ook op bestuurlijk niveau enige veranderingen te hebben plaatsgevonden. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), in goed overleg, een zetel minder gekregen en is er een zetel beschikbaar gesteld voor de Ondernemingsbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN).

Het onderwijsveld heeft een extra zetel gekregen (van twee naar een). Voorts zijn er twee adviseurs van het FNK aangesteld in verband met de kraanopleiding in Amerongen en een adviseur van de Nutsbedrijven, op verzoek van Bolegbo.

Reageer op dit artikel