nieuws

Rotterdam stelt Vinex-akkoord boven principe

bouwbreed

Het stadsgewest Rotterdam koos bij de ondertekening van het Vinex-akkoord voor zekerheid. Het nog langer laten duren van de onderhandelingen had onherroepelijk geleid tot een vertraging van bijna een jaar. Met als gevolg verder oplopende stagnatie in de woningbouwmarkt.

“Het maatschappelijke – en economische belang heeft het principe van Rotterdam, om geen open einde contract te willen ondertekenen overwonnen. Vasthouden aan het uitgangspunt dat van 1994 tot en met 2004 alles moet zijn geregeld bleek onhaalbaar. Het betekent dat we over een paar jaar weer bij de overheid op de stoep staan voor aanvullende middelen. Want de f. 290 miljoen voor de verwerving van woningbouwgronden is absoluut ontoereikend.”

Het waren de vermoeide woorden van een van de onderhandelaars.

Na een weekend onderhandelen tot ver in de kleine uurtjes werd maandagmiddag bij verrassing een Vinex-akkoord op hoofdlijnen gesloten.

De Rotterdamse (ex)-wethouders Pim Vermeulen en Joop Linthorst wilden in het akkoord duidelijkheid van begin tot het eind van de Vinex-periode. “En niet, zoals men dat in Amsterdam heeft geregeld. Daar is sprake van een akkoord dat een open einde kent”, verklaarde Vermeulen eerder in deze krant.

Of het verlies zo erg is, valt te betwijfelen. Het AVBB-Waterweggebied toonde in februari de nadelige gevolgen aan van het uitblijven van een Vinex-akkoord. “In de periode 1994-1998 zou de Rijnmondse bouwsector per jaar aan circa 4500 mensen minder werk ke bieden bij het uitblijven van een overeenkomst”.

Overigens is er slechts een contract op hoofdlijnen getekend. Voor 1 juli moet het Uitvoeringsconvenant worden getekend. “Alle partijen zullen zich hiervoor inspannen”, staat in het Vinex-akkoord te lezen. Het probleem is echter dat de gemeenteraden zich over deze ingewikkelde materie moeten buigen.

Reageer op dit artikel