nieuws

Ringband SBR bestemd voor kleine bouwwerken

bouwbreed

Om te helpen voorkomen dat bouwprocessen van vooral kleinere bouwwerken stagneren heeft de Stichting Bouwresearch (SBR) een ringband uitgegeven met als titel ‘Praktijktoepassing bouwbesluit en de bouwaanvraag voor kleinere bouwwerken’. Houdt men zich aan de richtlijnen, dan zijn er geen noemenswaardige problemen te verwachten.

In de ringbanduitgave worden richtlijnen gegeven voor de procedures die de bouwvergunningaanvrager moet doorlopen om indien nodig aan een bouwvergunning te komen. Er wordt ingegaan op het indienen van een bouwplan.

Behandeld wordt of een bepaald bouwplan vergunningvrij is of juist niet en men gaat in op de meldingsplicht. Uitgebreid wordt ook stilgestaan bij de formulieren die moeten worden ingevuld, de tekeningen die moeten worden ingediend, de te overleggen rapporten en dergelijke.

In het eerste gedeelte van de handleiding worden stroomschema’s gegeven, die de aanvrager helpen die stappen te ondernemen om een vergunning te bemachtigen. In deel twee is een aantal praktijkgevallen uitgewerkt van bouwmeldingen en vergunningaanvragen. Elk voorbeeld geeft een afspiegeling van de werkelijkheid.

Dat geldt voor vele handelingen op en aan de woning, zoals het plaatsen van bijgebouwen, dakkapellen, het verbouwen en zo meer.

In deel drie worden de Woningwet, de Modelbouwverordening en het Bouwbesluit uitvoerig behandeld.

De handleiding is te bestellen bij de SBR te Rotterdam, telefoon: 010-4117276.

Reageer op dit artikel