nieuws

‘Overheid kan veel taken in gww-sector afstoten’

bouwbreed

Directeur Henk van Asch heeft zijn ideeen nog niet helemaal uitgekristalliseerd f. dat komt wel als de drukte van de jubileumviering van zijn bedrijf helemaal achter de rug isf. maar hij is de mening toegedaan dat de overheid nog veel meer taken kan afstoten dan dat ze nu al van plan is. En dan denkt Van Asch in het bijzonder aan de gww- sector.

Dat is niet zo verwonderlijk want hij is eigenaar van BV v/h Fa. H. van Asch, die al 75 jaar in deze sector werkzaam is. “De pps-constructie heeft mijn hart gestolen”, erkent hij in het ter gelegenheid van het jubileum feestelijk aangeklede bedrijfscomplex aan de Industrieweg in Soest. “Natuurlijk neem je als onderneming risico’s maar op zo’n manier met de overheid samenwerken geeft ook grote voldoening en je kunt er als gww-bedrijf al je kwaliteiten in een project steken.”

Mogelijkheden

Van Asch zou zich bijvoorbeeld ke indenken dat een gww-bedrijf het gehele rioleringsstelsel van een gemeente in eigendom overneemt. Zo’n bedrijf zorgt dan voor de aanleg, maar ook voor het onderhoud van de riolering. Uiteraard moet de gemeente een vinger in de pap houden en dat zou ke gebeuren via een stichting, waarin de gemeente, de aannemer en bijvoorbeeld ook een bank zou den ke participeren. Het geld dat iedere burger voor de riolering moet betalen, zou dan, volgens het idee van Van Asch, naar de stichting ke vloeien, die voor de besteding zorgt. “De gemeente is dan van die zorg af, ” meent Van Asch.

Maar er zijn zijns inziens nog meer mogelijkheden. “Als ik nu bij mijn eigen zaak blijf: wij zijn heel goed in staat het vuil in de gemeente op te halen. En onze ‘groenpoot’ zou zo de aanleg en het onderhoud van de groenvoorziening in de gemeenten ke overnemen. Aanleg en onderhoud van gemeentelijke wegen zouden zo geprivatiseerd ke worden. Nu komen er bij menige gemeenten klachten binnen over de slechte bestrating, maar die gemeente komt er niet of nauwelijks aan toe de vereiste maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. Een gww-bedrijf kan de verantwoordelijkheid overnemen.” Wel moet de gemeente goed toezicht houden in het belang van de burgers, die van die gemeente afhankelijk zijn, zo accentueert directeur Van Asch.

Resultaat

Zo’n zeventien jaar geleden had hij deze voorstellen niet durven en ke doen, althans niet wat zijn eigen bedrijf betreft. Toen, in 1977, overleed zijn vader en nam hij als 25-jarige het kleine bedrijfje over. Hij had nog zeven broers en zusters om de erfenis te verdelen. Bovendien zat het bedrijfje in een dip, zodat de jonge Van Asch er niet toe kwam ergens in een zonnig klimaat van de erfenis te gaan genieten. “In tegendeel, het was verschrikkelijk moeilijk het bedrijfje f. we hadden toen zo ongeveer acht medewerkersf. er weer bovenop te brengen. Ik werkte zes a zeven dagen in de week, er was nauwelijks tijd om te slapen. De eerste vijf jaar heb ik kei- en keihard gewerkt.” Dat werken is niet zonder resultaat gebleven: “Ik heb de kansen, die de basis f. een klein gww-bedrijff. bood, gegrepen.” Nu beschikt de 43-jarige Van Asch over een holding, Asbo BV, met verscheidene werkmaatschappijen. De BV v/h Fa Van Asch doet nog steeds het gww-werk in de ruimste zin van het woord: grondwerk, rioleringswerkzaamheden, bestratingen, gereedmaken bestemmingsplannen, sloopwerken, enz. Milieutechniek Eemland BV werkt op het gebied van grond- water- en bodemsaneringen ook wat onderzoek betreft.

Gebr. De Ruijter BV is een sloopbedrijf, dat ook aan asbestverwijdering doet. Hoveniersbedrijf Spijker BV legt tuinen aan en onderhoudt die zowel voor particulieren als gemeenten. Een andere werkmaatschappij verhuurt containers en verzamelt en verwerkt bouwafval. In de holding is ook het beheer van het onroerend goed ondergebracht. Van Asch heeft het afgelopen jaar een omzet behaald van om en nabij de f. 20 miljoen. Als de voortekenen niet bedriegen wordt dit jaar zeker niet slechter: “Het is de laatste maanden echt lekker druk. En niet alleen bij mij: ik hoor ook van de collega’s dat er meer werk is. Het lijkt wel dat we aan een opleving toe zijn.” constateert de directeur.

Algemeen directeur Henk van Asch.

Het leggen van rioleringen is een van de activiteiten van Van Asch. Als het aan Henk van Asch ligt zouden de rioleringsstelsels ke worden geprivatiseerd.

Op de middag voor de jubileumviering werd het materieel op het terrein van Van Asch opgesteld. Ongeveer 1800 mensen hebben het feest bijgewoond.

Joep Vos

Reageer op dit artikel