nieuws

GS willen overleg met rijk over veiligheid Schiphol

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Holland willen nader overleg met het rijk over de veiligheidszone rond de uit te breiden luchthaven Schiphol. Volgens GS blijkt het principe te zijn verlaten dat het aantal mensen dat in de gevarenzone woont, niet mag toenemen.

Bovendien vinden GS de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast in de nachtelijke uren absoluut onvoldoende.

Dat blijkt uit de reactie van het provinciaal bestuur op de ontwerp-planologische kernbeslissing Schiphol. Op een groot aantal punten zijn GS het eens met de pkb. De provincie is een van de deelnemers in het Po Mainport en Milieu Schiphol (PMMS). Daarom zijn de pkb en het ontwerp-streekplan Haarlemmermeer/Schiphol op elkaar afgestemd. Op een aantal belangrijke onderdelen strookt de pkb echter niet met de opvattingen van het provinciaal college. Opvallend vinden gedeputeerde staten het dat in de hele pkb geen aandacht wordt besteed aan het wegennet rond Schiphol, dat van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid. Van de totale kosten van f. 240 miljoen voor alle projecten, is nog f. 200 miljoen ongedekt. Een bedrag dat de lagere overheden nooit ke opbrengen. Voor groene poen rond Schiphol willen GS dat het rijk een bedrag reserveert van f. 270 miljoen.

Bovendien pleiten de gedeputeerden voor het instellen van een onafhankelijke milieu-accountancy, die erop toeziet dat de milieuregels door de luchtvaart worden gerespecteerd.

Reageer op dit artikel