nieuws

Goede voortgang integratieproces bij installatiesector Stork

bouwbreed Premium

De Groep Installatietechniek van Stork, vorig jaar ontstaan uit een samenvoeging van de elektrotechnische en de werktuigkundige installatiebedrijven, heeft in het eerste jaar goede voortgang geboekt met het integratieproces.

In het jaarverslag 1993 wordt aangegeven dat de groep (bestaande uit Stork Installatietechniek, Stork Nolte Infratechniek en Stork Technisch Beheer, met totaal 2513 medewerkers) er in geslaagd is om door een actieve marktbenadering het volume enigszins wist te doen groeien, al stonden de marges duidelijk onder druk.

De omzet kwam uit op f. 434 miljoen: precies f. 1 miljoen meer dan het jaar ervoor. Van de omzet is, evenals in 1992, twee procent gegenereerd uit activiteiten in het buitenland.

Verdere stroomlijning van de organisatie en flexibilisering van de factor arbeid worden noodzakelijk genoemd om de margeverkrapping het hoofd te ke bieden. Tevens wordt gewerkt aan verbetering van de synergie met andere groepen uit de Industriele Dienstverlening. Op basis van deze twee beleidsuitgangspunten moet volgens Stork in 1994 een resultaatsverbetering gerealiseerd ke worden.

Reageer op dit artikel