nieuws

Gemeente Zevenaar wil uitbreiden met bijna duizend woningen

bouwbreed Premium

De gemeente Zevenaar wil de komende jaren uitbreiden met maximaal 950 woningen. Hiervan zullen er 400 worden gebouwd in de kern Babberich en tussen 400 en 550 in het kerntje Ooy (niet te verwarren met het gelijknamige dorp in de Ooypolder ten oosten van Nijmegen). Babberich wordt bij verwezenlijking van de plannen tot een echt dorp met dorpsplein en geconcentreerde bebouwing.

Vooruitlopend op de stijgende geluidoverlast door de Hoge Snelheids Trein en de doorgetrokken Betuwelijn voorziet het plan in het planten van bomen langs de bestaande geluidschermen langs de spoorlijn. Deze moeten de schermen aan het oog onttrekken en de geluidoverlast verder beperken.

Ooy moet door extra bebouwing het aanzien krijgen van een tuindorp met veel open ruimte en veel groen.

Ook komt er een waterplas en zullen extra sloten worden gegraven voor het behoud van de in het gebied voorkomende amfibieen. Ook wordt een brede strook opengehouden voor de paddentrek.

Reageer op dit artikel