nieuws

Geen toestemming voor bouw van 180 woningen

bouwbreed

In het bestemmingsplan ‘Goutum Noord’ van de gemeente Leeuwarden kan voorlopig niet gebouwd worden. Raad van State-rechter W. Polak heeft de gemeente geen toestemming gegeven om alvast 180 vrije sectorwoningen te bouwen.

Het bestemmingsplan Goutum-Noord wordt geblokkeerd door een Kroonberoep van de Vereniging voor Dorpsbelang Goutum en een aantal bewoners van het gebied. Door een spoedprocedure bij Raad van State probeerde de gemeente deze blokkade voor 180 woningen op te heffen.

Dorpsbelang Goutum maakt bezwaar tegen een in het plan opgenomen bedrijventerrein en een geluidscherm aan de oprit naar de Van Harinxmabrug.

Pas als de Kroon een oordeel heeft gegeven over deze bezwaren, heeft de gemeente zekerheid of in Goutum gebouwd mag worden.

Het bestemmingsplan Goutum-noord voorziet in totaal in 400 vrije sectorwoningen.

Volgens de gemeente bestaat een groot tekort aan kavels voor vrije of twee onder een kap woonhuizen. Daardoor zouden veel bewoners uit Leeuwarden naar het omringende platteland wegtrekken.

Reageer op dit artikel