nieuws

Forse prijsverhoging

bouwbreed Premium

Europees naaldhout

Veranderde omstandigheden in zowel de vraag als aanbodzijde hebben ertoe geleid dat de prijs voor gezaagd Europees naaldhout een drastische verhoging te zien heeft gegeven die zich door zal zetten in dit jaar, aldus de VVNH (Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen).

Het heeft veel te maken met de economische duikvlucht die de economie van de voormalige Sovjet Unie heeft gemaakt sinds de val van de muur in 1989. Het heeft toch nog tot 1993 geduurd voordat Scandinavie daarop heeft ingespeeld.

De vraag in zuid-oost Azie is door de economische groei aldaar toegenomen en vooral Japan heeft compensatie gezocht voor de terugval van de houtleveranties van de Sovjet Unie. Het heeft Zweden en Finland in staat gesteld met succes op die markt te gaan opereren naast de traditioneel houtexporterende landen zoals Canada en de Verenigde Staten.

Een tweede oorzaak is, dat de vraag naar gezaagd Europees naaldhout in West-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten blijft aanhouden. Daar komt nog bij dat ook de Scandinavische binnenlandse markt is hersteld van de teruggang die zich vanaf 1990 heeft ingezet.

Deze factoren leiden volgens de VVNH tot een verhoging van de produktie van de zagerijen en de afbouw van de aanwezige voorraden. Dit jaar wordt dan ook een recordomzet in gezaagd Europees naaldhout verwacht.

Deze prijsverhoging heeft direct gevolgen voor de houtverwerkende industrie, die wordt geconfronteerd met snelle en grote prijsstijgingen, die aan het eind van dit jaar hun hoogtepunt zullen bereiken.

Reageer op dit artikel